Tarixi Muhammadiy

9.5 13

v3.0 by Sabr

Tarixi Muhammadiy XAPK download Tarixi Muhammadiy XAPK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About TARIXI MUHAMMADIY

TARIXI MUHAMMADIY (Package Name: com.tarixi_muhammadiy) is developed by Sabr and the latest version of Tarixi Muhammadiy 3.0 was updated on May 26, 2021. Tarixi Muhammadiy is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of Tarixi Muhammadiy and find 53 alternative apps to Tarixi Muhammadiy on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.4+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Alixonto’ra Sog’uniy
TARIXI MUHAMMADIY
Bilmak kerakkim, har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotun kishi, xohi yosh, xohi qari, mana shu tubandagi to‘rt narsaning tarixini bilishi albatta lozimdur.
I. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari.
II. Qur’oni karim tarixi.
III. Dini Islom tarixi.
IV. Ka’batulloh tarixi.
Shuning uchun, men faqir — Alixonto‘ra Shokirxonto‘ra o‘g‘li Sog‘uniydurmankim, bizlardin keyingi avlod nasllarimizga va ham boshqa turkiy tillik vatandosh, din qarindoshlarimizga mendan yodgor bo‘lsin deb yuqoridagi to‘rt narsa tarixini har qandoq kishi tushungudek qilib, ochiq turkiy tilida yozdim. Bu kitobga «Tarixi Muhammadiy» deb ot qo‘ydim. Buni o‘qiguvchilar faqirni duolarida yod qilib qo‘yishlarini umid qilurman.
«Tarixi Muhammadiy» muallifi Alixonto‘ra Sog‘uniyni asrimizning ko‘plab ulamoi fozillari o‘zlarining buyuk ustozlari deb biladilar. Zero, ul zoti bobarakotning serfayz va ta’sirchan suhbatlaridan bir lahza bahramand bo‘lgan har bir tolibi sodiq yillar davomida o‘zga ustozlardan olgan saboqlari yoki yuzlab mutolaa qilgan kitoblardan olgan ma’lumotlaridan ham ziyodroq istifoda etar edi, desam mubolag‘a bo‘lmas. Kamina esa bir lahza emas, Tangriga behad shukrlar aytamankim, ul ustozi kullning darsgo‘ylik davralarida va fayzli suhbatlarida ko‘p bo‘lganman va ko‘pdan-ko‘p ilmiy ishtibohlarimni so‘rab o‘ta qoniqarli javoblar olganman.

TARIXI MUHAMMADIY 3.0 Update

Tarixi Muhammadiy
Read More
TARIXI MUHAMMADIY Features
Previous Versions More
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 3.0 XAPK APKs
December 6, 2020 6.52 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-240dpi

SHA1: fc428a220fb63bf3a92042703b955e10534f729c

Size: 6.52 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 1.0 APK
March 3, 2020 4.88 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: a25d99118e2aed9e2c13c7bac8c94283e9a7dfe4

Size: 4.88 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
More Information

Package Name:

com.tarixi_muhammadiy

Update Date:

Latest Version:

3.0

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 4.4+