Tarixi Muhammadiy

9.5 13

v3.0 von Sabr

Tarixi Muhammadiy XAPK Herunterladen Tarixi Muhammadiy XAPK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über TARIXI MUHAMMADIY

TARIXI MUHAMMADIY (Paketname: com.tarixi_muhammadiy) wird von Sabr entwickelt und die neueste Version von Tarixi Muhammadiy 3.0 wurde am 26. Mai 2021 aktualisiert. Tarixi Muhammadiy liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Tarixi Muhammadiy durchsuchen und 53 alternative Apps zu Tarixi Muhammadiy auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.4+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Alixonto’ra Sog’uniy
TARIXI MUHAMMADIY
Bilmak kerakkim, har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotun kishi, xohi yosh, xohi qari, mana shu tubandagi to‘rt narsaning tarixini bilishi albatta lozimdur.
I. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari.
II. Qur’oni karim tarixi.
III. Dini Islom tarixi.
IV. Ka’batulloh tarixi.
Shuning uchun, men faqir — Alixonto‘ra Shokirxonto‘ra o‘g‘li Sog‘uniydurmankim, bizlardin keyingi avlod nasllarimizga va ham boshqa turkiy tillik vatandosh, din qarindoshlarimizga mendan yodgor bo‘lsin deb yuqoridagi to‘rt narsa tarixini har qandoq kishi tushungudek qilib, ochiq turkiy tilida yozdim. Bu kitobga «Tarixi Muhammadiy» deb ot qo‘ydim. Buni o‘qiguvchilar faqirni duolarida yod qilib qo‘yishlarini umid qilurman.
«Tarixi Muhammadiy» muallifi Alixonto‘ra Sog‘uniyni asrimizning ko‘plab ulamoi fozillari o‘zlarining buyuk ustozlari deb biladilar. Zero, ul zoti bobarakotning serfayz va ta’sirchan suhbatlaridan bir lahza bahramand bo‘lgan har bir tolibi sodiq yillar davomida o‘zga ustozlardan olgan saboqlari yoki yuzlab mutolaa qilgan kitoblardan olgan ma’lumotlaridan ham ziyodroq istifoda etar edi, desam mubolag‘a bo‘lmas. Kamina esa bir lahza emas, Tangriga behad shukrlar aytamankim, ul ustozi kullning darsgo‘ylik davralarida va fayzli suhbatlarida ko‘p bo‘lganman va ko‘pdan-ko‘p ilmiy ishtibohlarimni so‘rab o‘ta qoniqarli javoblar olganman.

TARIXI MUHAMMADIY 3.0 Update

Tarixi Muhammadiy
Mehr lesen
TARIXI MUHAMMADIY Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 3.0 XAPK APKs
6. Dezember 2020 6.52 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-240dpi

SHA1: fc428a220fb63bf3a92042703b955e10534f729c

Size: 6.52 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 1.0 APK
3. März 2020 4.88 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: a25d99118e2aed9e2c13c7bac8c94283e9a7dfe4

Size: 4.88 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
Mehr Information

Paketnamen:

com.tarixi_muhammadiy

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

3.0

Anforderungen:

Android 4.4+