Tarixi Muhammadiy

9.5 13

v3.0 by Sabr

Tarixi Muhammadiy XAPK 下載 Tarixi Muhammadiy XAPK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 TARIXI MUHAMMADIY

TARIXI MUHAMMADIY(包名:com.tarixi_muhammadiy)開發者是Sabr,TARIXI MUHAMMADIY的最新版本3.0更新時間為2021年05月26日。Tarixi Muhammadiy的分類是圖書與參考資源。您可以查看Tarixi Muhammadiy的開發者下的所有應用並找到Tarixi Muhammadiy在安卓上的53個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.4+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Alixonto’ra Sog’uniy
TARIXI MUHAMMADIY
Bilmak kerakkim, har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotun kishi, xohi yosh, xohi qari, mana shu tubandagi to‘rt narsaning tarixini bilishi albatta lozimdur.
I. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari.
II. Qur’oni karim tarixi.
III. Dini Islom tarixi.
IV. Ka’batulloh tarixi.
Shuning uchun, men faqir — Alixonto‘ra Shokirxonto‘ra o‘g‘li Sog‘uniydurmankim, bizlardin keyingi avlod nasllarimizga va ham boshqa turkiy tillik vatandosh, din qarindoshlarimizga mendan yodgor bo‘lsin deb yuqoridagi to‘rt narsa tarixini har qandoq kishi tushungudek qilib, ochiq turkiy tilida yozdim. Bu kitobga «Tarixi Muhammadiy» deb ot qo‘ydim. Buni o‘qiguvchilar faqirni duolarida yod qilib qo‘yishlarini umid qilurman.
«Tarixi Muhammadiy» muallifi Alixonto‘ra Sog‘uniyni asrimizning ko‘plab ulamoi fozillari o‘zlarining buyuk ustozlari deb biladilar. Zero, ul zoti bobarakotning serfayz va ta’sirchan suhbatlaridan bir lahza bahramand bo‘lgan har bir tolibi sodiq yillar davomida o‘zga ustozlardan olgan saboqlari yoki yuzlab mutolaa qilgan kitoblardan olgan ma’lumotlaridan ham ziyodroq istifoda etar edi, desam mubolag‘a bo‘lmas. Kamina esa bir lahza emas, Tangriga behad shukrlar aytamankim, ul ustozi kullning darsgo‘ylik davralarida va fayzli suhbatlarida ko‘p bo‘lganman va ko‘pdan-ko‘p ilmiy ishtibohlarimni so‘rab o‘ta qoniqarli javoblar olganman.

TARIXI MUHAMMADIY 3.0 更新

Tarixi Muhammadiy
查看更多
TARIXI MUHAMMADIY 資訊
歷史版本 更多
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 3.0 XAPK APKs
2020年12月06日 6.52 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-240dpi

SHA1: fc428a220fb63bf3a92042703b955e10534f729c

Size: 6.52 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 1.0 APK
2020年03月03日 4.88 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: a25d99118e2aed9e2c13c7bac8c94283e9a7dfe4

Size: 4.88 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
更多資訊

更新日期:

最新版本:

3.0

請求更新:

提交最新版本

系統要求:

Android 4.4+