Payg'ambarlar qissasi

9.7 55

v3.0 by Sabr

Payg'ambarlar qissasi Payg'ambarlar qissasi
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Payg‘ambarlar qissasiの詳細

Sabrからリリースされた『Payg‘ambarlar qissasi』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Payg‘ambarlar qissasi』のファイルサイズ(APKサイズ):6.56 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではSabrより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Payg‘ambarlar qissasi』に似ているアプリや類似アプリは72個を見つける。現在、Payg'ambarlar qissasi appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Payg‘ambarlar qissasi』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Payg'ambarlar qissasi apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Milodiy 1309–1310 yillarda yozilgan “Qisasi Rabg‘uziy” asarini kitobat olamining go‘zal, betakror bir obidasiga qiyos etgulik! Yozma yodgorlikda Odam Ato va Momo Havodan tortib, Muhammad Mustafogacha yashab o‘tgan payg‘ambarlarning hayoti, ezgu o‘yu amallari hikmatlar, rivoyatlar orqali mohirona aks ettirilgan. Unda Sharq falsafasi bilan qadimiy milliy qadriyatlarimiz uyg‘unlashib ketgan.
Qadimiy turkiy tilni o‘zida ifoda etgan bebaho durdona ikki kitobdan iboratdir. Sobiq sovetlar davrida hayoti va ijodi o‘rganilishi taqiqlangan allomaning ushbu asari Mustaqillik sharofati va tariximizga munosabat o‘zgarganligi tufayli darsliklardan o‘rin oldi. Masalan, 9-sinf adabiyoti majmuasiga Nosiruddin Burhonuddin Rabg‘uziy(oxirati obod bo‘lsin)ning mashhur asarlaridan namunalar kiritilgani buning isbotidir. “Qisasi Rabg‘uziy” asari o‘zbek nasriy adabiyotining birinchi yirik namunasidir.
El orasida qadimdan mashhur bo‘lgan bu asar “Payg‘ambarlar qissasi” yoki “Avliyolar qissasi”deb ham yuritiladi. Zero, asarda Odam Atodan boshlanib, Muhammad alayhis-salomgacha o‘tgan barcha payg‘ambarlar haqida zikr etiladi. Kitobda afsonaviy payg‘ambarlar bilan birga payg‘ambarlashtirilgan shaxslarga, jumladan, Luqmoni hakim, Iskandar Zulqarnaynga ham katta o‘rin berilgan.
Asar muqaddimasida aytilishicha, qo‘lyozma Xorazmda Raboto‘g‘uz degan joyning qozisi Burhonuddin o‘g‘li Nosiruddin tomonidan musulmon dinini qabul qilgan, e’tiborli mo‘g‘ul beklaridan hisoblangan Nosiruddin To‘qbug‘aning iltimosiga ko‘ra, hijriy 709 (milodiy 1309–1310) yilda yozilgan. Nosiruddin Rabg‘uziy asarni deyarli bir yillik tinimsiz mehnatdan so‘ng hijriy 710 yilning Hut (melodiy 1310 yil 21 fevral-21mart) oyida nihoyasiga yetkazadi. Bu haqida qo‘lyozmaning so‘zboshisida ya’ni, Rabg‘uziyning o‘zi tomonidan yozilgan birinchi kitobdagi muqaddimada keng qamrovli sharh berilgan.

Payg‘ambarlar qissasi 3.0 アップデート

Payg'ambarlar qissasi
続きを読む
Payg‘ambarlar qissasi 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Payg'ambarlar qissasi
Payg'ambarlar qissasi 3.0 APK
2021-01-09 6.56 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-320dpi

SHA1: 94439c3835b1c5c0b8e6446a82a70e7584284cf3

Size: 6.56 MB

What's New:

Payg'ambarlar qissasi
Payg'ambarlar qissasi
Payg'ambarlar qissasi 2.0 APK
2020-03-09 6.41 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 40c7c05a2da6e6d28608d723c1a6b8613f1034fc

Size: 6.41 MB

What's New:

Payg'ambarlar qissasi
Payg'ambarlar qissasi
Payg'ambarlar qissasi 1.1 APK
2020-01-24 6.41 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 461f93d93847e80aa8e12f0987b03797855be6bf

Size: 6.41 MB

What's New:

Payg'ambarlar qissasi
追加情報

パケージ名:

com.paygambarlar.qissasi

更新日:

2021-01-09

最新バージョン:

3.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.4+