Saodat asri qissalari

9.5 161

v10.0 by Sabr

Saodat asri qissalari アプリダウンロード Saodat asri qissalari アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Saodat asri qissalariの詳細

Sabrからリリースされた『Saodat asri qissalari』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Saodat asri qissalari』のファイルサイズ(APKサイズ):17.15 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではSabrより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Saodat asri qissalari』に似ているアプリや類似アプリは200個を見つける。現在、Saodat asri qissalari appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Saodat asri qissalari』のAndroid要件はAndroid 5.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Saodat asri qissalari apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Ahmad Lutfiy hozirgi zamon adibi, tarixchi olim. Biz e’tiboringizga havola etayotgai «Intizor kutilgan tong» qissasi Saodat asridan hikoya qiluvchi olti jildli asarning birinchi kitobidir. Kitob to‘la holida Janobi Payg‘ambarimiz alayhissalomning tug‘ilishlaridan to vafotlariga qadar muborak hayotlarini kamrab oladi. Xuddi shu mavzuga bag‘ishlangan boshqa asarlardan farqi muallif aniq tarixiy voqeahodisalarni o‘ziga xos badiiy yo‘sinda aks ettirganidir. Natijada u g‘oyat o‘qishli chiqqan. Bu kitoblarning mashhur bo‘lib ketganini shundan ham bilsa bo‘ladiki, asar to‘rt marta nashr kilingandir. Inshaalloh, sizlarga ham yoqadi, degan umiddamiz.
SAODAT ASRI QISSALARI
1-2-3-4-kitob
Nurulloh Muhammad Raufxon tahriri ostida
Nargiza Rahmat qizi va Nodirxon Hasan tarjimasi

Saodat asri qissalari 10.0 アップデート

Saodat asri qissalari
続きを読む
Saodat asri qissalari 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Saodat asri qissalari
Saodat asri qissalari 5.0 APK
2020-07-25 12.75 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d53583f8e8cb7ca5444f0dfaca88496c08927fdd

Size: 12.75 MB

What's New:

Saodat asri qissalari
Saodat asri qissalari
Saodat asri qissalari 3.0 APK
2020-06-09 13.12 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 66727de3a4acd9e8b393416f529a862c96bc45ac

Size: 13.12 MB

What's New:

Saodat asri qissalari
Saodat asri qissalari
Saodat asri qissalari 1.0 APK
2020-01-25 5.4 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 2b02ba85bedc693f5e43655f99241849922746e5

Size: 5.4 MB

What's New:

Saodat asri qissalari
追加情報

パケージ名:

com.saodat_asri_qissalari

更新日:

最新バージョン:

10.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 5.0+