Ibodati islomiya kitobi

8.5 25

v5.0 by Sabr

Ibodati islomiya kitobi Ibodati islomiya kitobi
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

IBODATI ISLOMIYAの詳細

Sabrからリリースされた『IBODATI ISLOMIYA』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『IBODATI ISLOMIYA』のファイルサイズ(APKサイズ):5.46 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではSabrより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『IBODATI ISLOMIYA』に似ているアプリや類似アプリは63個を見つける。現在、Ibodati islomiya kitobi appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『IBODATI ISLOMIYA』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Ibodati islomiya kitobi apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Ahmad Hodiy Maqsudiy
IBODATI ISLOMIYA
Ushbu kitob shariatimiz qoidalari ahli sunna val jamoa, xususan, hanafiy mazhabi ‎ko‘rsatmalariga asosan tushuntirilgan. Asar o‘tgan asr boshlarida o‘sha paytdagi til ‎meʼyorlariga mos ifoda va iboralar ila bitilgan. Bu yo‘sindagi ifoda hozirgi zamon ‎o‘quvchisining tushunishiga biroz qiyinchilik tug‘diradi, albatta. Shu bois muallif ‎tilini biroz bo‘lsa-da zamonaviylashtirishga jurʼat etdik.‎
Ushbu qo‘llanma keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallanib, e'tiqodu amal masalalarini o‘rganishda xizmat qiladi, degan umiddamiz.

IBODATI ISLOMIYA 5.0 アップデート

IBODATI ISLOMIYA
続きを読む
IBODATI ISLOMIYA 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Ibodati islomiya kitobi
Ibodati islomiya kitobi 5.0 APK
2020-12-08 5.46 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 744078993d5cb58b59789fe875eea4388453e511

Size: 5.46 MB

What's New:

IBODATI ISLOMIYA
Ibodati islomiya kitobi
Ibodati islomiya kitobi 4.0 APK
2020-07-11 11.55 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: bccd030a729f9254f45f8b8bb440dfd412038b6c

Size: 11.55 MB

What's New:

IBODATI ISLOMIYA
Ibodati islomiya kitobi
Ibodati islomiya kitobi 3.0 APK
2020-06-12 11.94 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a9a4bb2d9c4b55a769966f2d84531b5a427db7cc

Size: 11.94 MB

What's New:

IBODATI ISLOMIYA
Ibodati islomiya kitobi
Ibodati islomiya kitobi 1.0 APK
2020-04-06 4.21 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 31d4c12fe7886fef0bb86c596b02758356962df9

Size: 4.21 MB

What's New:

IBODATI ISLOMIYA
追加情報

パケージ名:

com.ibodati_islomiya

更新日:

2021-05-25

最新バージョン:

5.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.4+