Тафсири Ҳилол

9.8 805

v3.2.1 by Hilol Nashr nashriyoti

Тафсири Ҳилол アプリダウンロード Тафсири Ҳилол アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Тафсири Ҳилолの詳細

Hilol Nashr nashriyotiからリリースされた『Тафсири Ҳилол』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Тафсири Ҳилол』のファイルサイズ(APKサイズ):37.8 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではHilol Nashr nashriyotiより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Тафсири Ҳилол』に似ているアプリや類似アプリは200個を見つける。サブスクリプションというのタッグは『Тафсири Ҳилол』を含む。現在、Тафсири Ҳилол appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Тафсири Ҳилол』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Тафсири Ҳилол apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
「TafsiriҲilol」電子dasturi
"Kilol-nashr"(HILOL NASHR)matbaa-nashriyoti barcha yurtdoshlarimiz siz azizlargafazilatlishaikhMuҳammadSodiMuҳammadYusufrogimaҳulloҳkazratlariningkalamlarigamansubiletafsiri tafsiri
Ushbu dastur orgali siz qur'oni Karim oyatlari、ularningўzbektilidagima'notarzhimasi amda tafsiri bilan tanishishingizmumkin。 (Kur'oni Karim oyatlari va audiosi、ularningўzbektilidagima'notarjimasi bepul、Tafsirқisminiesakharidқilibolishingizkerakbuladi)
DasturningtaқdimethylayotganushbusonigaMusҳafisharifningtliқmatniamdaoyatlarningma'notarzhimalarivaaloҳidatўliқtafsiriҳamkiritilgan。
Қulaylikuchunundamatnlarningshaklini kattalashtirish、kichraytirishamdahatchўplarқўyishimkoniyatlariқўshilgan。
Shuningdek、Huyidagilarniオーディオshaklda tinglash imkoniyati majud:
* Mashhur Korilar Tilovati:Mahmud Khalil Kusoriy、MuҳammadSiddiқMinshaviy、Mishariy Roshid Afasy、AbdurroҳmanSudaysKorilar
*ShaikhMuҳammadSodiMuҳammadYusufKazratlaritomonidanўқibberilgan "Qur'oni Karim va Uzbek tilidagi mannolartarzhimasi"オーディオ
「Qilol-nashr」は、電子書籍「TafsirHilal」を紹介しています。
(ウズベク語では、ロシア語のTafsir Hilalは、Hilol eBookプログラムを使用して購入およびダウンロードできます)
Tafsir Hilalは、世界的に有名なイスラム学者であり公人である、由緒あるシェイク・ムハンマド・サディク・ムハンマド・ユスフの基本的な作品です。タフスィールは、聖クルアーンの詩の解釈と解説です。 「タフスィール・ヒラル」は、私たちの時代で最も信頼できるタフスィールの1つであり、聖クルアーンの詩の意味論的翻訳が示されています。幅広い読者が利用できる簡単な言語で書かれたこの本は、アッラーの言葉の光を広めるために、マワラウンナールのムファシルの輝かしい伝統の復活となりました。
このバージョンには、コーランの詩の全文とその意味の翻訳、および各アヤのタフスィールが含まれており、フォントを拡大縮小してブックマークを残す機能が含まれています。

Тафсири Ҳилол 3.2.1 アップデート

2.3.31 - Android 7 uskunalarida kirish muammosi tuzatildi
2.3.21 - Facebook orqali login qilish tuzatildi(Android 11)
2.3.2 - Ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tish qo'shildi
- Google
- Facebook
- Yandex
続きを読む
Тафсири Ҳилол 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Тафсири Ҳилол
Тафсири Ҳилол 3.2.1 APK
2023年03月13日 37.8 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dc23b0e77e28a8a26b28961b24171b18a2961a2e

Size: 37.8 MB

What's New:

2.3.31 - Android 7 uskunalarida kirish muammosi tuzatildi
2.3.21 - Facebook orqali login qilish tuzatildi(Android 11)
2.3.2 - Ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tish qo'shildi
- Google
- Facebook
- Yandex
Тафсири Ҳилол
Тафсири Ҳилол 3.2.0 APK
2023年03月01日 37.76 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 20f252e44270e7f1f7017f845788f41246ebec6d

Size: 37.76 MB

What's New:

2.3.31 - Android 7 uskunalarida kirish muammosi tuzatildi
2.3.21 - Facebook orqali login qilish tuzatildi(Android 11)
2.3.2 - Ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tish qo'shildi
- Google
- Facebook
- Yandex
Тафсири Ҳилол
Тафсири Ҳилол 3.1.1 APK
2023年02月13日 37.53 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ff57f4c9efa7669bc8708a5070289a6ca0fdfbee

Size: 37.53 MB

What's New:

2.3.31 - Android 7 uskunalarida kirish muammosi tuzatildi
2.3.21 - Facebook orqali login qilish tuzatildi(Android 11)
2.3.2 - Ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tish qo'shildi
- Google
- Facebook
- Yandex
Тафсири Ҳилол
Тафсири Ҳилол 3.0.1 APK
2023年01月31日 38.03 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: a0bafcf721e06f3ce91190274ca375f3447ecc38

Size: 38.03 MB

What's New:

2.3.31 - Android 7 uskunalarida kirish muammosi tuzatildi
2.3.21 - Facebook orqali login qilish tuzatildi(Android 11)
2.3.2 - Ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tish qo'shildi
- Google
- Facebook
- Yandex
追加情報

パケージ名:

uz.hilal.tafsir

更新日:

最新バージョン:

3.2.1

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.4+