گنجهای معنوی

9.7 537

v4.0 by Company two

گنجهای معنوی گنجهای معنوی
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About گنجهای معنوی

گنجهای معنوی (Package Name: com.gm.two) is developed by Company two and the latest version of گنجهای معنوی v4.0 was updated on October 31, 2019. گنجهای معنوی is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of گنجهای معنوی and find 273 alternative apps to گنجهای معنوی on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
📌این دعاها از منابع معتبر و زیر هر دعا سند آن قید شده است
📚مجموعه دعاهایی برای افزایش رزق و روزی و پولدار شدن
📚مجموعه دعاهایی برای باطل کردن سحر و جادو
📚مجموعه دعاهایی برای ازدواج و جذب معشوقه
📚مجموعه دعاهایی برای پرداخت کردن قرض ها خود
📚مجموعه دعاهایی برای بچه دار شدن
📚مجموعه دعاهایی برای شفای امراض و بیماریها
📚مجموعه دعاهایی برای توبه و آمرزش گناهان
📚مجموعه دعاهایی برای رونق مغازه و دکان خود
📚مجموعه دعاهایی برای محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح
📚مجموعه دعاهایی برای برآورده شدن حاجت های شما
📚مجموعه دعاهایی برای دفع ترس و وحشت
📚مجموعه دعاهایی برای اخلاقیات و معنویات و صفای قلب و باطن
📚مجموعه نمازها

گنجهای معنوی v4.0 Update

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
Read More
گنجهای معنوی Features
Previous Versions More
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v4.0 APK
2019-10-31 13.37 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 692bc2e231a877804a1944b9e16a65c903e5b398

Size: 13.37 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v3.0 APK
2018-12-17 11.9 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 76cc2602c01b1121eb7cd17375424e6548fd5523

Size: 11.9 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v2.0 APK
2018-09-08 11.74 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9f8e3b0ef2f6e9267c2b734b345320f58629cbdb

Size: 11.74 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
More Information

Package Name:

com.gm.two

Update Date:

2019-10-31

Latest Version:

v4.0

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.1+