گنجهای معنوی

9.5 567

v4.0 von Company two

گنجهای معنوی APK Herunterladen گنجهای معنوی APK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über گنجهای معنوی

گنجهای معنوی (Paketname: com.gm.two) wird von Company two entwickelt und die neueste Version von گنجهای معنوی v4.0 wurde am 31. Oktober 2019 aktualisiert. گنجهای معنوی liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der گنجهای معنوی durchsuchen und 200 alternative Apps zu گنجهای معنوی auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.1+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
📌این دعاها از منابع معتبر و زیر هر دعا سند آن قید شده است
📚مجموعه دعاهایی برای افزایش رزق و روزی و پولدار شدن
📚مجموعه دعاهایی برای باطل کردن سحر و جادو
📚مجموعه دعاهایی برای ازدواج و جذب معشوقه
📚مجموعه دعاهایی برای پرداخت کردن قرض ها خود
📚مجموعه دعاهایی برای بچه دار شدن
📚مجموعه دعاهایی برای شفای امراض و بیماریها
📚مجموعه دعاهایی برای توبه و آمرزش گناهان
📚مجموعه دعاهایی برای رونق مغازه و دکان خود
📚مجموعه دعاهایی برای محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح
📚مجموعه دعاهایی برای برآورده شدن حاجت های شما
📚مجموعه دعاهایی برای دفع ترس و وحشت
📚مجموعه دعاهایی برای اخلاقیات و معنویات و صفای قلب و باطن
📚مجموعه نمازها

گنجهای معنوی v4.0 Update

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
Mehr lesen
گنجهای معنوی Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v4.0 APK
31. Oktober 2019 13.37 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 692bc2e231a877804a1944b9e16a65c903e5b398

Size: 13.37 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v3.0 APK
17. Dezember 2018 11.9 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 76cc2602c01b1121eb7cd17375424e6548fd5523

Size: 11.9 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v2.0 APK
8. September 2018 11.74 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9f8e3b0ef2f6e9267c2b734b345320f58629cbdb

Size: 11.74 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
Mehr Information

Paketnamen:

com.gm.two

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

v4.0

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.1+