کالری شمار و رژیم غذایی زیره

9.0 518

v5.2.1 by Behafzar team

کالری شمار و رژیم غذایی زیره کالری شمار و رژیم غذایی زیره
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About کالری شمار زیره

کالری شمار زیره (Package Name: com.kermany.zireh) is developed by Behafzar team and the latest version of کالری شمار و رژیم غذایی زیره 5.2.1 was updated on December 19, 2020. کالری شمار و رژیم غذایی زیره is in the category of Health & Fitness. You can check all apps from the developer of کالری شمار و رژیم غذایی زیره and find 113 alternative apps to کالری شمار و رژیم غذایی زیره on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
کالری شماری :
کالری شماری از ابزارهای قدرتمند و مطمئن علمی دنیا برای تناسب اندام است که زیره بر پایه این روش پیاده سازی شده است. در این روش میزان کالری مجاز روزانه فرد مشخص می شود و فرد را به وزن ایده آل می رساند.
کار با زیره آسان است :
با وارد کردن موبایل/ایمیل خود وارد برنامه می شوید.
با ثبت اطلاعات قد، وزن، سن، جنسیت و دورمچ کار شما با برنامه آغاز می شود.
هدف اصلی خود یعنی کاهش، افزایش و یا تثبیت وزن را مشخص می کنید.
با توجه به هدف تعیین شده مقدار کالری مجاز روزانه برای شما تعیین می شود.
بعد از تعیین مقدار و نوع غذا، نرم افزار میزان کالری آن را محاسبه می کند.
نرم افزار فعالیت های ورزشی و روزانه برای سوزندان کالری غذاها را ارائه می دهد.
سایر ویژگی های اپلیکیشن زیره :
جایگزینی غذاها
مشاهده حرکات ورزشی و نحوه انجام صحیح آنها
آشنایی با غذاهای کم کالری و پرکالری
دریافت نمودار تناسب بین غذاها و فعالیت های ورزشی
ارائه ویژگی ها و ارزش غذایی هر غذا
محاسبه و اشتراک گذاری شاخص توده بدنی (BMI) با دیگران
اعلام هشدار به فرد در صورت دریافت کالری های بیش از حد مجاز

کالری شمار زیره 5.2.1 Update

رفع برخی خطاها
امکان حذف و اضافه خوراکی ها در لیست های غذایی استاندارد.
نمایش مقدار کربوهیدرات،پروتئین و چربی مورد نیاز و مصرف شده روزانه.
فیلتر کردن خوراکی ها بر اساس وعده در بخش رژیم
Read More
کالری شمار زیره Features
Previous Versions More
کالری شمار و رژیم غذایی زیره
کالری شمار و رژیم غذایی زیره 5.2.1 APK
2020-12-20 20.16 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 64391b7d15982d0dffc6f74d596522752e95b372

Size: 20.16 MB

What's New:

رفع برخی خطاها
امکان حذف و اضافه خوراکی ها در لیست های غذایی استاندارد.
نمایش مقدار کربوهیدرات،پروتئین و چربی مورد نیاز و مصرف شده روزانه.
فیلتر کردن خوراکی ها بر اساس وعده در بخش رژیم
کالری شمار و رژیم غذایی زیره
کالری شمار و رژیم غذایی زیره 5.1.3 APK
2020-10-01 19.06 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: eb39b8fb9b580c9fb39466b6062f8f7c22ffc845

Size: 19.06 MB

What's New:

بهبود جستجو خوراکی ها
رفع برخی ایرادات
کالری شمار و رژیم غذایی زیره
کالری شمار و رژیم غذایی زیره 5.1.1 APK
2020-08-24 19.09 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 98e617fe8aa9c1e368b67ecf39ef05aa5ee3e033

Size: 19.09 MB

What's New:

بهبود بخش پشتیبانی
رفع برخی ایرادات مربوط به لیست غذایی
کالری شمار و رژیم غذایی زیره
کالری شمار و رژیم غذایی زیره 5.1.0 APK
2020-08-11 19.09 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7e4dfea84e98c3062085a0c976e768147e82a464

Size: 19.09 MB

What's New:

اضافه شدن بخش پشتیبانی
More Information

Package Name:

com.kermany.zireh

Update Date:

2020-12-19

Latest Version:

5.2.1

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.1+