Kinh Thánh Việt Audio Offline

9.5 35

v1.0 by LE THU THANH HAI

Kinh Thánh Việt Audio Offline XAPK download Kinh Thánh Việt Audio Offline XAPK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About Vietnamese Bible Audio Offline

Vietnamese Bible Audio Offline (Package Name: com.thanhhai.viet.audio.bible) is developed by LE THU THANH HAI and the latest version of Kinh Thánh Việt Audio Offline 1.0 was updated on June 29, 2014. Kinh Thánh Việt Audio Offline is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of Kinh Thánh Việt Audio Offline. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 2.3.2+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Kinh Thánh Việt Audio Offline là ứng dụng dạng sách kinh thánh. Ứng dụng tập hợp cả Tân Ước và Cựu Ước rất thuận lợi cho việc đọc, tra cứu, học tập. Với ứng dụng Kinh Thánh Việt , người dùng có thể dễ dàng đọc/ lưu các chương đoạn yêu thích trong kinh thánh, liệt kê danh sách các trang đã đọc giúp quản lý việc đọc sách.
Ngoài ra người dùng có thể nghe audio thay vì đọc 66 chương kinh thánh mà không cần kết nối internet.
Tính năng:
+ Đọc kinh thánh offline
+ Nghe kinh thánh offline
+ Lưu chương kinh thanh yêu thích
+ Thay đổi font chữ
+ Thay đổi kích thước chữ
Read More
Vietnamese Bible Audio Offline Features
More Information

Update Date:

Latest Version:

1.0

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 2.3.2+