Kinh Thánh Việt Audio Offline

9.5 35

v1.0 di LE THU THANH HAI

download Kinh Thánh Việt Audio Offline XAPK download Kinh Thánh Việt Audio Offline XAPK
Scarica tramite l'APP APKFab
Installazione veloce e sicura • Senza Regione

Su Vietnamese Bible Audio Offline

Kinh Thánh Việt Audio Offline là ứng dụng dạng sách kinh thánh. Ứng dụng tập hợp cả Tân Ước và Cựu Ước rất thuận lợi cho việc đọc, tra cứu, học tập. Với ứng dụng Kinh Thánh Việt , người dùng có thể dễ dàng đọc/ lưu các chương đoạn yêu thích trong kinh thánh, liệt kê danh sách các trang đã đọc giúp quản lý việc đọc sách.
Ngoài ra người dùng có thể nghe audio thay vì đọc 66 chương kinh thánh mà không cần kết nối internet.
Tính năng:
+ Đọc kinh thánh offline
+ Nghe kinh thánh offline
+ Lưu chương kinh thanh yêu thích
+ Thay đổi font chữ
+ Thay đổi kích thước chữ
Leggi di Più
Caratteristiche Vietnamese Bible Audio Offline
Maggiori Informazioni

Data Aggiornamento:

Ultima Versione:

1.0

Aggiornamento Necessario:

Invia l'ultima versione

Requisiti:

Android 2.3.2+