Kinh Thánh Việt Audio Offline

9.5 35

v1.0 von LE THU THANH HAI

Kinh Thánh Việt Audio Offline XAPK Herunterladen Kinh Thánh Việt Audio Offline XAPK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über Vietnamese Bible Audio Offline

Vietnamese Bible Audio Offline (Paketname: com.thanhhai.viet.audio.bible) wird von LE THU THANH HAI entwickelt und die neueste Version von Kinh Thánh Việt Audio Offline 1.0 wurde am 29. Juni 2014 aktualisiert. Kinh Thánh Việt Audio Offline liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Kinh Thánh Việt Audio Offline durchsuchen. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 2.3.2+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Kinh Thánh Việt Audio Offline là ứng dụng dạng sách kinh thánh. Ứng dụng tập hợp cả Tân Ước và Cựu Ước rất thuận lợi cho việc đọc, tra cứu, học tập. Với ứng dụng Kinh Thánh Việt , người dùng có thể dễ dàng đọc/ lưu các chương đoạn yêu thích trong kinh thánh, liệt kê danh sách các trang đã đọc giúp quản lý việc đọc sách.
Ngoài ra người dùng có thể nghe audio thay vì đọc 66 chương kinh thánh mà không cần kết nối internet.
Tính năng:
+ Đọc kinh thánh offline
+ Nghe kinh thánh offline
+ Lưu chương kinh thanh yêu thích
+ Thay đổi font chữ
+ Thay đổi kích thước chữ
Mehr lesen
Vietnamese Bible Audio Offline Besonderheiten
Mehr Information

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

1.0

Anforderungen:

Android 2.3.2+