Ayətul Kürsi

1.0 75

v2.0 by ByGajiyev

Ayətul Kürsi アプリダウンロード Ayətul Kürsi アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Ayətul Kürsiの詳細

ByGajiyevからリリースされた『Ayətul Kürsi』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『Ayətul Kürsi』のファイルサイズ(APKサイズ):873.66 KB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではByGajiyevより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Ayətul Kürsi』に似ているアプリや類似アプリは25個を見つける。現在、Ayətul Kürsi appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Ayətul Kürsi』のAndroid要件はAndroid 2.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Ayətul Kürsi apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
“Ayətül-kürsi” Qurani-kərimin Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsinə verilən addır. Ayədə “Allahın kürsisi” ifadəsi işlədildiyi üçün, ona bu ad verilmişdir.
Əslində burada oturmaq üçün istifadə edilən kürsidən söhbət getmir; çünki Allah cism deyil və oturmaq üçün vasitəyə ehtiyacı yoxdur. Ayədəki “kürsi” ifadəsi Allahın qüdrət və hökmranlığının, elminin simvolu kimi işlədilib. Ümumiyyətlə, ayətül-kürsi Allah-təalanın böyüklüyünü, əzəmətini nümayiş etdirən, Onun bəzi sifətlərini açıqlayan ən bariz ayələrdən biridir.
Bəzən Bəqərə surəsinin 256-cı və 257-ci ayələrini də bura əlavə edir və hər üç ayəni birlikdə ayətül-kürsi adlandırırlar.
İslam ənənəsində ayətül-kürsidən bir çox çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədilə istifadə edilir. Bu, ən müxtəlif mənəvi, psixoloji, maddi problemləri həll etmək üçün universal vasitədir. Xəstəliklərdən şəfa tapmaq, insanların və cinlərin şərindən amanda qalmaq, kasıblıqdan qurtarmaq və ruzini artırmaq, çətin işi həll etmək, qorxunu aradan qaldırmaq, günahları bağışlatmaq və sairə məq-sədlər üçün ayətül-kürsini oxuyurlar.
Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) ayətül-kürsini “Quranın ən əzəmətli ayəsi” adlandırmışdı. O, buyurub ki, ayətül-kürsi oxunan evə 30 gün ərzində İblis girə bilməz, o ev 40 gün sehrdən amanda qalar. Peyğəmbər Əli ibn Əbu Talibə (ə) buyurmuşdu: “Quranın ağası Bəqərə surəsidir, Bəqərə surəsinin ağası isə ayətül-kürsidir. Ya Əli! Bu ayədə 50 söz var, hər sözdə isə 50 bərəkət var” (Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsində «və» bağlayıcısını çıxmaq şərti ilə 50 kəlmə mövcuddur).
Namazlardan sonra ayətül-kürsini oxumaq hədislərdə tövsiyə edilib. Rəvayətə görə, Peyğəmbər yatmazdan əvvəl ayətül-kürsi oxuyardı. Səfərə çıxmağa hazırlaşan adamın da ayətül-kürsi oxuması məsləhətdir. İmam Mühəmməd Baqir (ə) buyurub ki, ayətül-kürsini bir dəfə oxuyan adamın bu dünyadakı min dərdi və axirətdəki min çətinliyi aradan qalxar. Bu dünyadakı dərdlərin ən yüngülü – kasıblıq, axirətdəki çətinliklərin ən yüngülü isə qəbir əzabıdır. Əlbəttə, deyilən faydaları əldə etmək üçün ayəni səmimiyyət və ixlasla oxumaq, mənası barədə düşünmək və Allaha təvəkkül etmək əsas şərtdir.
続きを読む
Ayətul Kürsi 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 2.0 APK
2016年08月14日 873.66 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: ef44e1fadcba3552dba4b6c2cf432aa985621123

Size: 873.66 KB

Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 1.0 APK
2015年12月21日 873.65 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: 5d3ef75d1b81db59e09fa9894a2708cc5b06225f

Size: 873.65 KB

追加情報

パケージ名:

com.ByGajiyev.ayetulkursi

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

最新バージョン:

2.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 2.1+