Ayətul Kürsi

1.0 75

v2.0 by ByGajiyev

Ayətul Kürsi アプリダウンロード Ayətul Kürsi アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Ayətul Kürsiの詳細

ByGajiyevからリリースされた『Ayətul Kürsi』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『Ayətul Kürsi』のファイルサイズ(APKサイズ):873.66 KB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではByGajiyevより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Ayətul Kürsi』に似ているアプリや類似アプリは25個を見つける。現在、Ayətul Kürsi appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Ayətul Kürsi』のAndroid要件はAndroid 2.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Ayətul Kürsi apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
「Ayətülコース」は、名前verilənQuraani-kəri私Bəqərəsurəsayəsinəは255-Cです。 Ayədə「神のコースは「この名前が割り当てられた彼女のişlədildi3ifadəs。
Əslində前記oturmaq 3istifadəedilənkürsidənsöhbətはGETMです。神はYoxen 3vasitəyəehtiyacあるので漫画本体は、他の言葉をoturmaq。神のqüdrət漫画のhökmranlıg、ニレのSimvolişlədilibifadəs「コース」Ayədə。 Ümumiyyətlə、ayətül-kürsi神təalböyüklüyデモəzəmətetdirənは、彼がənが1つの明らかなayələrdənですaçıqlaをsifətlərをbəz。
dəのブラayələrBəzənBəqərəsurəs257漫画256-CI-CIは、それぞれの漫画がbirlikdəのayətülayən3コースと呼ばれているəlavəことです。
イスラム教ənənəsindəayətülçətinliCOX-kürsidənqaldırmaqməqsədiləの組み合わせがistifadəです。このənmüxtəlifmənəvhəllユニバーサルvasitəの3をetməkproblemlərpsixoloji、材料の。 Xəstəliklərdənşəfはリュゼ漫画はkasıblıq、çətの作業həllのetməkからqurtarmaqartırmaq、ブレークqaldırmaqをqorx、şərindənのアマンダのqalmaqcinlər人の漫画をtapmaqする、罪bağışlatmaq漫画sairəməq-sədləは彼らが3ayətülコースをoxuyされています。
HəzrətMühəmmədPeyğəmbə(複数可)のadlandırmışd "のənのayəsのコーランəzəmətl」のayətülコース。彼はサタンbilməzevə30日ərzindəgirəoxunayətül-kürsi、その家40日sehrdənアマンダqがあることbuyurub。 PeyğəmbəがƏliイブンƏbTalibə(ə)buyurmuşdです: "ネットワークはコーランのBəqərəのsur​​əs、Bəqərəsurəsのネットワークがisəayətülコースです。またはƏli!それは、(«漫画を読む»ilə50kəlməşərtçıxmaq結合ayəsindəsurəsのBəqərə255-cはmövcudある)」bərəkətした各sözdəisə50、50ayədə約束です。
祈りのayətülコースの後oxumaqhədislərdətövsiyəedilib。 Peyğəmbəはəvvəlayətül-コースなしで眠れませんoxuyRəvayətəgörəがありました。 məsləhətdにマガダンブレースayətül-kürsioxu中慈渓Səfərəの男。 MühəmmədイマームBaqir(ə)は、そのayətülコースbuyurubdəfəのoxuはそれがçətinliがqalxある方法だaxirətdədə世界中の漫画だったこの人です。 dərdlərのənYüngülためのこの世界的な - çətinlikləraxirətdəkasıblıq、ənYüngülisəqəbが​​əzabです。 Əlbəttə、deyilən利益は漫画をoxumaqするsəmimiyyətixlaslayənetmək3をəldə、漫画は神のbarədəmənaがşərtdtəvəkkületməkəsasですdüşünmək。
続きを読む
Ayətul Kürsi 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 2.0 APK
2016年08月14日 873.66 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: ef44e1fadcba3552dba4b6c2cf432aa985621123

Size: 873.66 KB

Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 1.0 APK
2015年12月21日 873.65 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: 5d3ef75d1b81db59e09fa9894a2708cc5b06225f

Size: 873.65 KB

追加情報

パケージ名:

com.ByGajiyev.ayetulkursi

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

最新バージョン:

2.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 2.1+