Namaz vaxtı

9.3 2K+

v2.47 by Samir Shagavatov

Namaz vaxtı アプリダウンロード Namaz vaxtı アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Namaz vaxtıの詳細

Samir Shagavatovからリリースされた『Namaz vaxtı』は仕事効率化アプリだ。apkfab.com/jpから『Namaz vaxtı』のファイルサイズ(APKサイズ):9.28 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではSamir Shagavatovより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Namaz vaxtı』に似ているアプリや類似アプリは60個を見つける。現在、Namaz vaxtı appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Namaz vaxtı』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Namaz vaxtı apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
NamazvaxtıproqramıAzərbaycanRespublikasınınşəhərvərayonlarıüçünnamazvəorucvaxtlarınıgöstərənproqramdır。
Proqram oflayn(オフライン)rejimdəişləyir、インターネットbağlantısınaehtiyac yoxdur。 Həmのnamazのvaxtları、həmdəラマザンtəqvimi(oruc - imsakvəイフタールvaxtları)üçünistifadəolunabilər。
Vaxtlar qafqazislam.com(QafqazMüsəlmanlarıİdarəsininrəsmisaytı)saytındangötürülmüşdür。
同類açılandaバクーüçün府gününnamazvaxtlarıgörünür、yuxarıゾルtərəfdəsiyahıdandigərşəhər/ rayonuseçəbilərsiniz。 Namazvaxtıアザーンoxumaüçünproqramdaaşağıda「アザンoxusun」seçin。
AşağıdakıPaylaşdüyməsiiləproqramıFacebookのvə屋digərsosialşəbəkələrdəpaylaşabilərsiniz。
Proqramdaqibləkompasıiləqiblənitəyinedəbilərsiniz(telefondaコンパスsensoru varsa)。
Seçimlərbölməsindəaşağıdakıseçimləriedəbilərsiniz:
1)Müxtəlifアザンsəsivəxəbərdarlıqsəsiseçmək
2)Hansiのvaxtlardaアザンoxumasınıseçmək
3)İmsakvəgecəyarısıvaxtlarınıgöstərməyiseçmək

Namaz vaxtı 2.47 アップデート

2.47:
Qiblə kompası indi şəbəkə olmadan da işləyəcək
2.46:
2023 üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.45:
Android 13-də MP3 seçmək problemi həll olundu
2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
続きを読む
Namaz vaxtı 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.47 APK
2023年02月06日 9.28 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 81bfa092ace25112e36ee91e4b2f4c68f562c4fd

Size: 9.28 MB

What's New:

2.47:
Qiblə kompası indi şəbəkə olmadan da işləyəcək
2.46:
2023 üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.45:
Android 13-də MP3 seçmək problemi həll olundu
2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.46 APK
2023年01月07日 9.26 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 4.4+
160-640dpi
Android 4.4+
160-640dpi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.45 APK
2023年01月02日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: cd00acf7189f340f7afa57defd6f6b1145bc7f68

Size: 9.26 MB

What's New:

2.45:
Android 13-də MP3 seçmək problemi həll olundu
2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.43:
Seçimlərdə eksperimental (təcrübi) "Yeni azan bildirişi" seçimi əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.44 APK
2022年12月26日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 7e06c5113216614df920baf3a5c3437dc6510c1a

Size: 9.26 MB

What's New:

2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.43:
Seçimlərdə eksperimental (təcrübi) "Yeni azan bildirişi" seçimi əlavə edildi
2.41.25:
2022-ci il üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
追加情報

更新日:

最新バージョン:

2.47

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.4+