Ayətul Kürsi

1.0 75

v2.0 by ByGajiyev

Ayətul Kürsi APK download Ayətul Kürsi APK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About Ayətul Kürsi

Ayətul Kürsi (Package Name: com.ByGajiyev.ayetulkursi) is developed by ByGajiyev and the latest version of Ayətul Kürsi 2.0 was updated on August 12, 2016. Ayətul Kürsi is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Ayətul Kürsi and find 25 alternative apps to Ayətul Kürsi on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 2.1+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
“Ayətül-kürsi” Qurani-kərimin Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsinə verilən addır. Ayədə “Allahın kürsisi” ifadəsi işlədildiyi üçün, ona bu ad verilmişdir.
Əslində burada oturmaq üçün istifadə edilən kürsidən söhbət getmir; çünki Allah cism deyil və oturmaq üçün vasitəyə ehtiyacı yoxdur. Ayədəki “kürsi” ifadəsi Allahın qüdrət və hökmranlığının, elminin simvolu kimi işlədilib. Ümumiyyətlə, ayətül-kürsi Allah-təalanın böyüklüyünü, əzəmətini nümayiş etdirən, Onun bəzi sifətlərini açıqlayan ən bariz ayələrdən biridir.
Bəzən Bəqərə surəsinin 256-cı və 257-ci ayələrini də bura əlavə edir və hər üç ayəni birlikdə ayətül-kürsi adlandırırlar.
İslam ənənəsində ayətül-kürsidən bir çox çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədilə istifadə edilir. Bu, ən müxtəlif mənəvi, psixoloji, maddi problemləri həll etmək üçün universal vasitədir. Xəstəliklərdən şəfa tapmaq, insanların və cinlərin şərindən amanda qalmaq, kasıblıqdan qurtarmaq və ruzini artırmaq, çətin işi həll etmək, qorxunu aradan qaldırmaq, günahları bağışlatmaq və sairə məq-sədlər üçün ayətül-kürsini oxuyurlar.
Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) ayətül-kürsini “Quranın ən əzəmətli ayəsi” adlandırmışdı. O, buyurub ki, ayətül-kürsi oxunan evə 30 gün ərzində İblis girə bilməz, o ev 40 gün sehrdən amanda qalar. Peyğəmbər Əli ibn Əbu Talibə (ə) buyurmuşdu: “Quranın ağası Bəqərə surəsidir, Bəqərə surəsinin ağası isə ayətül-kürsidir. Ya Əli! Bu ayədə 50 söz var, hər sözdə isə 50 bərəkət var” (Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsində «və» bağlayıcısını çıxmaq şərti ilə 50 kəlmə mövcuddur).
Namazlardan sonra ayətül-kürsini oxumaq hədislərdə tövsiyə edilib. Rəvayətə görə, Peyğəmbər yatmazdan əvvəl ayətül-kürsi oxuyardı. Səfərə çıxmağa hazırlaşan adamın da ayətül-kürsi oxuması məsləhətdir. İmam Mühəmməd Baqir (ə) buyurub ki, ayətül-kürsini bir dəfə oxuyan adamın bu dünyadakı min dərdi və axirətdəki min çətinliyi aradan qalxar. Bu dünyadakı dərdlərin ən yüngülü – kasıblıq, axirətdəki çətinliklərin ən yüngülü isə qəbir əzabıdır. Əlbəttə, deyilən faydaları əldə etmək üçün ayəni səmimiyyət və ixlasla oxumaq, mənası barədə düşünmək və Allaha təvəkkül etmək əsas şərtdir.
Read More
Ayətul Kürsi Features
Previous Versions More
Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 2.0 APK
August 14, 2016 873.66 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: ef44e1fadcba3552dba4b6c2cf432aa985621123

Size: 873.66 KB

Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 1.0 APK
December 21, 2015 873.65 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: 5d3ef75d1b81db59e09fa9894a2708cc5b06225f

Size: 873.65 KB

More Information

Update Date:

Latest Version:

2.0

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 2.1+