Ayətul Kürsi

1.0 75

v2.0 by ByGajiyev

Ayətul Kürsi APK 下載 Ayətul Kürsi APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Ayətul Kürsi

Ayətul Kürsi(包名:com.ByGajiyev.ayetulkursi)開發者是ByGajiyev,Ayətul Kürsi的最新版本2.0更新時間為2016年08月12日。Ayətul Kürsi的分類是教育。您可以查看Ayətul Kürsi的開發者下的所有應用並找到Ayətul Kürsi在安卓上的25個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 2.1+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
“Ayətül-kürsi” Qurani-kərimin Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsinə verilən addır. Ayədə “Allahın kürsisi” ifadəsi işlədildiyi üçün, ona bu ad verilmişdir.
Əslində burada oturmaq üçün istifadə edilən kürsidən söhbət getmir; çünki Allah cism deyil və oturmaq üçün vasitəyə ehtiyacı yoxdur. Ayədəki “kürsi” ifadəsi Allahın qüdrət və hökmranlığının, elminin simvolu kimi işlədilib. Ümumiyyətlə, ayətül-kürsi Allah-təalanın böyüklüyünü, əzəmətini nümayiş etdirən, Onun bəzi sifətlərini açıqlayan ən bariz ayələrdən biridir.
Bəzən Bəqərə surəsinin 256-cı və 257-ci ayələrini də bura əlavə edir və hər üç ayəni birlikdə ayətül-kürsi adlandırırlar.
İslam ənənəsində ayətül-kürsidən bir çox çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədilə istifadə edilir. Bu, ən müxtəlif mənəvi, psixoloji, maddi problemləri həll etmək üçün universal vasitədir. Xəstəliklərdən şəfa tapmaq, insanların və cinlərin şərindən amanda qalmaq, kasıblıqdan qurtarmaq və ruzini artırmaq, çətin işi həll etmək, qorxunu aradan qaldırmaq, günahları bağışlatmaq və sairə məq-sədlər üçün ayətül-kürsini oxuyurlar.
Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) ayətül-kürsini “Quranın ən əzəmətli ayəsi” adlandırmışdı. O, buyurub ki, ayətül-kürsi oxunan evə 30 gün ərzində İblis girə bilməz, o ev 40 gün sehrdən amanda qalar. Peyğəmbər Əli ibn Əbu Talibə (ə) buyurmuşdu: “Quranın ağası Bəqərə surəsidir, Bəqərə surəsinin ağası isə ayətül-kürsidir. Ya Əli! Bu ayədə 50 söz var, hər sözdə isə 50 bərəkət var” (Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsində «və» bağlayıcısını çıxmaq şərti ilə 50 kəlmə mövcuddur).
Namazlardan sonra ayətül-kürsini oxumaq hədislərdə tövsiyə edilib. Rəvayətə görə, Peyğəmbər yatmazdan əvvəl ayətül-kürsi oxuyardı. Səfərə çıxmağa hazırlaşan adamın da ayətül-kürsi oxuması məsləhətdir. İmam Mühəmməd Baqir (ə) buyurub ki, ayətül-kürsini bir dəfə oxuyan adamın bu dünyadakı min dərdi və axirətdəki min çətinliyi aradan qalxar. Bu dünyadakı dərdlərin ən yüngülü – kasıblıq, axirətdəki çətinliklərin ən yüngülü isə qəbir əzabıdır. Əlbəttə, deyilən faydaları əldə etmək üçün ayəni səmimiyyət və ixlasla oxumaq, mənası barədə düşünmək və Allaha təvəkkül etmək əsas şərtdir.
查看更多
Ayətul Kürsi 資訊
歷史版本 更多
Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 2.0 APK
2016年08月14日 873.66 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: ef44e1fadcba3552dba4b6c2cf432aa985621123

Size: 873.66 KB

Ayətul Kürsi
Ayətul Kürsi 1.0 APK
2015年12月21日 873.65 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: 5d3ef75d1b81db59e09fa9894a2708cc5b06225f

Size: 873.65 KB

更多資訊

更新日期:

最新版本:

2.0

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 2.1+