Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)

Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)

แอปพลิเคชั่นตรวจผลสลากฯ ฟรี สำหรับคนไทย (Controllo per la lotteria della Thailandia)

Scarica

Versioni Precedenti

Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.5.3 APK
November 6, 2022 8.29 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 4.4+
120-640dpi
Android 4.4+
120-640dpi
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.5.1 APK
November 18, 2020 7 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c5974216b55354046908f036ccb63f6c432fc803

Size: 7 MB

What's New:

มีอะไรใหม่
- ปรับปรุง UX/UI ให้ทันสมัยน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มรูปแบบการค้นหาสถิติของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ละเอียดกว่าเดิม
- พัฒนาประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้งาน
ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา เราจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น!
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.5.0 APK
November 12, 2020 6.99 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 5b9f5f868a0ed5845d00ff51bd356d6384f0a2b1

Size: 6.99 MB

What's New:

มีอะไรใหม่
- ปรับปรุง UX/UI ให้ทันสมัยน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มรูปแบบการค้นหาสถิติของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ละเอียดกว่าเดิม
- พัฒนาประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้งาน
ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา เราจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น!
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.3.4 APK
April 22, 2018 3.4 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 990d7032f90efb9aaaf69db554579593982f7ec5

Size: 3.4 MB

What's New:

- fix bugs
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.3.3 APK
August 19, 2017 3.35 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 30d4d0930df3fcdd5c0fb17ad741c5996be09ec6

Size: 3.35 MB

What's New:

Bug fixes
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.3.2 APK
March 29, 2017 3.39 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d95c795df1045129f14c7ebbd6cc817c5069d2ae

Size: 3.39 MB

Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.3.1 APK
March 15, 2017 3.36 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 503c703c3dba1cf137f49329eee2b60ebe082170

Size: 3.36 MB

Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.3.0 APK
March 30, 2016 3.34 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: cf55742fd31e139b4ac623f20efa6b8212aa129c

Size: 3.34 MB

What's New:

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.2.2 APK
August 17, 2015 1.75 MB

Requires Android: Android 2.2+

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: ba6254b16fbeb973b8e05dbbf3c6053a3947bf88

Size: 1.75 MB

What's New:

- รองรับการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก)
Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) 2.2.1 APK
July 29, 2015 1.75 MB

Requires Android: Android 2.2+

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: cc6aef311fa21b4901a1af5089d9a7dac649176a

Size: 1.75 MB

What's New:

- รองรับการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่