Bibliya sa Tagalog

9.2 35

v1.3 di ⭐ Wiktoria Goroch ⭐

download Bibliya sa Tagalog APK download Bibliya sa Tagalog APK
Scarica tramite l'APP APKFab
Installazione veloce e sicura • Senza Regione

Su Bibliya sa Tagalog

Bíbliya sa Tagalog. Lumang Tipan at Bagong Tipan
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE. Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan(Lukas 22:66-71, Juan 10:33).

Aggiornamento Bibliya sa Tagalog 1.3

This app was overhauled, except for the main features you love - Tagalog Bible

Ang app na ito ay overhauled, maliban para sa mga pangunahing tampok ng pag-ibig mo - Tagalog Bible

Mangyaring tandaan: hindi namin magagawang i-save ang iyong kasalukuyang mga setting. Ang iyong mga bookmark, font at iba pa ay hindi nai-save. Kung ito ay lubhang mahalaga sa iyo, mangyaring isaalang-alang na ito bago i-update ang app na ito.

Leggi di Più
Caratteristiche Bibliya sa Tagalog
Maggiori Informazioni

Data Aggiornamento:

Ultima Versione:

1.3

Aggiornamento Necessario:

Invia l'ultima versione

Requisiti:

Android 4.0+