Autoshkolla Kosovë - Testet online

9.3 49

v3.3 by TENTON

Autoshkolla Kosovë - Testet online Autoshkolla Kosovë - Testet online
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About Autoshkolla

Autoshkolla (Package Name: co.tenton.admin.autoshkolla) is developed by TENTON and the latest version of Autoshkolla Kosovë - Testet online 3.3 was updated on September 17, 2021. Autoshkolla Kosovë - Testet online is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Autoshkolla Kosovë - Testet online and find 39 alternative apps to Autoshkolla Kosovë - Testet online on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 6.0+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve, pyetjve, literaturës dhe kuizeve të ndryshime në mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë të përgaditeni për pjesën teorike për marrjen e patent shoferit.
Testet:
Përmes testeve me pyetje të ndryshme si do të keni shumë të lehtë përgaditjen e Testit Final.
Pyetjet:
Mangësit që mund ti keni në ndonjërën nga kategoritë e pyetjeve mund ti përmirësoni këtu, ku pyetjet janë të ndara në kategori si:
- Situatat ne trafik,
- Shenjat e trafikut
- Semaforët
- Personi i autorizuar
- Shenjat(shënimet) rrugore,
- Rregullat e trafikut dhe sigurisë
- Kryqëzimet
- Dhe, faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja.
Literatura:
Mësoni komplet literaturën e nevojshme e cila ju duhet për të arritur rezultate maksimale, ku janë të përfshira:
- Nocionet,
- Shenjat e trafikut (Sinjalizimi vertikal dhe Sinjalizimi horizontal),
- Shenjat e personave të autorizuar,
- Rregullat e trafikut rrugor,
- Ilustrimet
- Dhe, Shenjat e tabelës së instrumenteve.
Kuizet:
Luaj & Mëso është veqori unike e Autoshkolla e përbërë prej pyetjeve të ndryshme nga testet, e cila ju mundëson ti përvetësoni njohurit për rregullat e përgjithshme të trafikut rrugor.

Autoshkolla 3.3 Update

Përmirësime dhe rregullime të ndryshme në përvojën e përdoruesit.
Për ne janë shumë të rëndësishme sygjerimet e juaja andaj na shkruani në [email protected]
Read More
Autoshkolla Features
Previous Versions More
Autoshkolla Kosovë - Testet online
Autoshkolla Kosovë - Testet online 2.4 APK
2020-08-27 12.87 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: f69eb5d0863016fd05c875ca89b9c8512852a9ed

Size: 12.87 MB

What's New:

Përmirësime dhe rregullime të ndryshme në përvojën e përdoruesit.
Për ne janë shumë të rëndësishme sygjerimet e juaja andaj na shkruani në [email protected]
Autoshkolla Kosovë - Testet online
Autoshkolla Kosovë - Testet online 2.3 APK
2020-07-02 12.87 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 20c8bb8306bc5bbc2c3afa8d43529adb7902a7f5

Size: 12.87 MB

What's New:

Përmirësime dhe rregullime të ndryshme në përvojën e përdoruesit.
Për ne janë shumë të rëndësishme sygjerimet e juaja andaj na shkruani në [email protected]
Autoshkolla Kosovë - Testet online
Autoshkolla Kosovë - Testet online 2.6 APK
2019-10-02 5.83 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: cfa28892af26c74c0f1a110a66ac9e849854a052

Size: 5.83 MB

What's New:

Përmirësime dhe rregullime të ndryshme në përvojën e përdoruesit.
Për ne janë shumë të rëndësishme sygjerimet e juaja andaj na shkruani në [email protected]
Autoshkolla Kosovë - Testet online
Autoshkolla Kosovë - Testet online 1.13 APK
2019-07-05 10.69 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 4b10adace57477438e971fd84167a4df61178864

Size: 10.69 MB

What's New:

Përmirësime dhe rregullime të ndryshme në përvojën e përdoruesit.
Për ne janë shumë të rëndësishme sygjerimet e juaja andaj na shkruani në [email protected]
More Information

Category:

Education Apps

Update Date:

2021-09-17

Latest Version:

3.3

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 6.0+