ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay

9.5 53

v1.1.1 by Myanmar Game Studios

ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay APK download ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay APK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About Boogyi

Boogyi (Package Name: com.boogyi.mm) is developed by Myanmar Game Studios and the latest version of ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay 1.1.1 was updated on December 10, 2018. ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay is in the category of Card. You can check all apps from the developer of ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.0.3+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
ဘူၾကီး သည္ ZingPlay ျမန္မာ ၏ အေကာင္းဆံုးဂိမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဂိမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားေသာ ဂိမ္း portal တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ မည္သည့္ Android ႏွင့္ IOS ဖုနး္တြင္မဆို ကစားႏိုင္ရံုသာမက မည္သည့္ Platform ကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို့အေကာင့္အားလံုးသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနမည္ျဖစ္သည္.
အဆင့္ျမင့္ ရုပ္ၾကြပံုရိပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္မ်ားျဖင့္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ZingPlay ျမန္မာ ၏ Boogyi ဂိမ္းသည္ စိတ္လွုပ္ရွား၊ဆြဲေဆာင္မွု တို့ကို ႏွစ္သက္ေသာ ကစားသမားမ်ား၏ ဖုန္းတြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ ဂိမ္းျဖစ္သည္။
ဒီဂိမ္းသည္လူငယ္၊လူလတ္ပိုင္းနွင့္လူၾကီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
ဒီဂိမ္းသည္ တကယ့္ေငြအစစ္ျဖင့္ေလာင္းေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြသား ျဖင့္ဆုေၾကး ေပးျခင္းတို့ကို လံုး၀မေထာက္ပံပါ။
ဒီဂိမ္းတြင္ ကစားျခင္း (သို့) ေအာင္ႏိုင္ျခင္း သည္ သင္သည္အနာဂတ္တြင္ ေလာင္းေၾကး၊ေငြေၾကး ရရွိမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။

Boogyi 1.1.1 Update

Release minigame Sicbo
Read More
Boogyi Features
Previous Versions More
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay 1.1.1 APK
December 10, 2018 42.16 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture: armeabi

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 4deab5553562db2709a024e3d0078e4fa2616710

Size: 42.16 MB

What's New:

Release minigame Sicbo
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay 52 APK
September 5, 2018 27.17 MB

Requires Android: Android 3.1+

Architecture: armeabi

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a0468bfb6e6ebfdd57a6cb301f9a5e06f6b0687a

Size: 27.17 MB

What's New:

Update quick play
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay 50 APK
August 24, 2018 27.14 MB

Requires Android: Android 3.1+

Architecture: armeabi

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6a570cb210334c56f96fb46ad24dab03491cdeed

Size: 27.14 MB

What's New:

Update quick play
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay 42 APK
August 16, 2018 26.91 MB

Requires Android: Android 3.1+

Architecture: armeabi

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: faa62413c4b254da327c84d89d8fb38be2af3e81

Size: 26.91 MB

What's New:

Update events and features
More Information

Package Name:

com.boogyi.mm

Category:

Card Games

Update Date:

Latest Version:

1.1.1

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 4.0.3+