ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
9.5
53

ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး ဘူၾကီး ဂိမ်း

Boogyi 画像

Boogyi 1.1.1
「Boogyi」とはMyanmar Game Studiosが開発したアプリです。2018年12月10日にဘူၾကီး Boogyi ZingPlayの最新バージョンは「1.1.1」にアップデートされました。ဘူၾကီး Boogyi ZingPlayはカードのアプリです。ここでဘူၾကီး Boogyi ZingPlayMyanmar Game Studiosは開発したアプリを見ることができます。今、このアプリは無料です。このアプリのAndroid要件はAndroid 4.0.3+なので、ご注意ください。ဘူၾကီး Boogyi ZingPlayはAPKFab、またはGooglePlayで入手できます。APKFab.comでは全てのAPK/XAPKファイルはオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードすることができます。
ဘူၾကီး သည္ ZingPlay ျမန္မာ ၏ အေကာင္းဆံုးဂိမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဂိမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားေသာ ဂိမ္း portal တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ မည္သည့္ Android ႏွင့္ IOS ဖုနး္တြင္မဆို ကစားႏိုင္ရံုသာမက မည္သည့္ Platform ကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို့အေကာင့္အားလံုးသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနမည္ျဖစ္သည္.
အဆင့္ျမင့္ ရုပ္ၾကြပံုရိပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္မ်ားျဖင့္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ZingPlay ျမန္မာ ၏ Boogyi ဂိမ္းသည္ စိတ္လွုပ္ရွား၊ဆြဲေဆာင္မွု တို့ကို ႏွစ္သက္ေသာ ကစားသမားမ်ား၏ ဖုန္းတြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ ဂိမ္းျဖစ္သည္။
ဒီဂိမ္းသည္လူငယ္၊လူလတ္ပိုင္းနွင့္လူၾကီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
ဒီဂိမ္းသည္ တကယ့္ေငြအစစ္ျဖင့္ေလာင္းေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြသား ျဖင့္ဆုေၾကး ေပးျခင္းတို့ကို လံုး၀မေထာက္ပံပါ။
ဒီဂိမ္းတြင္ ကစားျခင္း (သို့) ေအာင္ႏိုင္ျခင္း သည္ သင္သည္အနာဂတ္တြင္ ေလာင္းေၾကး၊ေငြေၾကး ရရွိမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။
Boogyi 1.1.1 アップデート
Release minigame Sicbo
続きを読む
Boogyi 特徴
追加情報
パケージ名:

com.boogyi.mm

カテゴリー:

カード ゲーム

更新日:

2018-12-10

最新バージョン:

1.1.1 

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.0.3+