ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
9.5
53

ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay

Die besten Abu ၾ Myanmar Key Spiel

Boogyi Screenshots

Boogyi 1.1.1 Beschreibung
Boogyi (Paketname: com.boogyi.mm) wird von Myanmar Game Studios entwickelt und die neueste Version von ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay 1.1.1 wurde am 10. Dezember 2018 aktualisiert. ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay liegt in der Kategorie von Kartenspiele. Sie können alle Apps von dem Entwickler der ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay durchsuchen. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.0.3+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK / XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
ဘူၾကီး သည္ ZingPlay ျမန္မာ ၏ အေကာင္းဆံုးဂိမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဂိမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားေသာ ဂိမ္း portal တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ မည္သည့္ Android ႏွင့္ IOS ဖုနး္တြင္မဆို ကစားႏိုင္ရံုသာမက မည္သည့္ Platform ကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို့အေကာင့္အားလံုးသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနမည္ျဖစ္သည္.
အဆင့္ျမင့္ ရုပ္ၾကြပံုရိပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္မ်ားျဖင့္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ZingPlay ျမန္မာ ၏ Boogyi ဂိမ္းသည္ စိတ္လွုပ္ရွား၊ဆြဲေဆာင္မွု တို့ကို ႏွစ္သက္ေသာ ကစားသမားမ်ား၏ ဖုန္းတြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ ဂိမ္းျဖစ္သည္။
ဒီဂိမ္းသည္လူငယ္၊လူလတ္ပိုင္းနွင့္လူၾကီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
ဒီဂိမ္းသည္ တကယ့္ေငြအစစ္ျဖင့္ေလာင္းေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြသား ျဖင့္ဆုေၾကး ေပးျခင္းတို့ကို လံုး၀မေထာက္ပံပါ။
ဒီဂိမ္းတြင္ ကစားျခင္း (သို့) ေအာင္ႏိုင္ျခင္း သည္ သင္သည္အနာဂတ္တြင္ ေလာင္းေၾကး၊ေငြေၾကး ရရွိမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။
Boogyi 1.1.1 Update
Release minigame Sicbo
Mehr lesen
Boogyi Besonderheiten
Mehr Information
Paketnamen:

com.boogyi.mm

Verfügbar bei:

Kartenspiele Spiele

Aktualisierungsdatum:

2018-12-10

Letzte Version:

1.1.1 

Anforderungen:

Android 4.0.3+