پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین

پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین

Taking turns to consult and visit the best Iranian doctors in the largest health application in the country

Download
Previous Versions
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 3.1.6-gp APK
2021-02-25 15.86 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 63a130a434231e98f21dbffb6dae13b13882c80a

Size: 15.86 MB

What's New:

• رفع باگ های گزارش شده
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 3.1.5-gp APK
2020-11-01 14.97 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 4b0772a14440487d615dc7847014ea96574f09c5

Size: 14.97 MB

What's New:

• نوبت دهی پزشکان و مراکز درمانی
• مشاوره آنلاین پزشکی و روانشناسی
• پرسش و پاسخ پزشکی رایگان
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 2.3.6-gp APK
2020-08-17 16.3 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 5eb6661bc94e27150be43ec604d2da5e9ab538c0

Size: 16.3 MB

What's New:

ما در پذیرش24، با بررسی نیازها و نظرات کاربرانمان به دنبال ارتقا قابلیت ها و رفع ایرادات محصولمان هستیم. آخرین تغییراتی که اخیرا به پذیرش24 اضافه شده به شرح زیر است:
• رفع مشکلات اعلامی
• بهبود عملکرد برنامه
ما همواره از نظرات شما کاربران عزیز برای بهبود کیفیت خدمت رسانی استقبال خواهیم کرد
شبکه های اجتماعی: @Paziresh24
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 2.2.1-gp APK
2020-06-14 15.41 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 2e58e349857aab653a0800f3f378a9661c78997a

Size: 15.41 MB

What's New:

ما در پذیرش24، با بررسی نیازها و نظرات کاربرانمان به دنبال ارتقا قابلیت ها و رفع ایرادات محصولمان هستیم. آخرین تغییراتی که اخیرا به پذیرش24 اضافه شده به شرح زیر است:
• بهبود رابط كاربري برنامه
• دسترسي سريع به بخش هاي مختلف اپ از طريق
• صفحه خانه
• بهبود عملكرد برنامه
• حل مشكلات اعلامي
ما همواره از نظرات شما کاربران عزیز برای بهبود کیفیت خدمت رسانی استقبال خواهیم کرد
شبکه های اجتماعی: @Paziresh24
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 2.0.28-gp APK
2020-05-27 15.23 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 03d2f4b7675d3596a4eea1e35b70acde5adfb6a7

Size: 15.23 MB

What's New:

ما در پذیرش24، با بررسی نیازها و نظرات کاربرانمان به دنبال ارتقا قابلیت ها و رفع ایرادات محصولمان هستیم. آخرین تغییراتی که اخیرا به پذیرش24 اضافه شده به شرح زیر است:
• رفع برخی از مشکلات گزارش شده
• بهبود عملکرد برنامه
ما همواره از نظرات شما کاربران عزیز برای بهبود کیفیت خدمت رسانی استقبال خواهیم کرد
شبکه های اجتماعی: @Paziresh24
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 2.0.26-gp APK
2020-05-23 14.44 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: b9e478c467cea5992100a374f49bef9ffc03cdc5

Size: 14.44 MB

What's New:

ما در پذیرش24، با بررسی نیازها و نظرات کاربرانمان به دنبال ارتقا قابلیت ها و رفع ایرادات محصولمان هستیم. آخرین تغییراتی که اخیرا به پذیرش24 اضافه شده به شرح زیر است:
• رفع برخی از مشکلات گزارش شده
• بهبود عملکرد برنامه
ما همواره از نظرات شما کاربران عزیز برای بهبود کیفیت خدمت رسانی استقبال خواهیم کرد
شبکه های اجتماعی: @Paziresh24
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 2.0.16-gp APK
2020-04-06 14.38 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 4cdc8fcde63773496be9e67546c3afd6cd1dd995

Size: 14.38 MB

What's New:

Bugs fixed -performance improved - new UI
added consultion service.
Added saving and share appointment receipt capability that require access to internal storage.
Added saving and share appointment receipt capability that require access camera.
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین
پذیرش۲۴ | نوبت دهی و مشاوره پزشکی آنلاین 1.6.20-gp APK
2019-10-12 13 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 6b858f2cbc435379e9e6f8805e6e1fe1607bd8a4

Size: 13 MB

What's New:

We are constantly upgrading our services due to the needs and opinions of our respectful users. by updating to the last version, you will observe the following changes in the application:
improved UI
Bugs fixed
We are looking forward to hearing your comments on the app and we aim to keep providing the best services we can.
our website: www.Paziresh24.com
social media: @Paziresh24