RUS TILI | YANGI DAVR

RUS TILI | YANGI DAVR

Rus tilini dastur。 Ro'yxatdan o'tish:https://youtu.be/Tms4Ve792X4

下載
歷史版本
RUS TILI | YANGI DAVR
RUS TILI | YANGI DAVR 2.0.0 APK
2020-01-09 9.49 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: be99b4ecce16ec29afaa0597bd361993eac26981

Size: 9.49 MB

RUS TILI | YANGI DAVR
RUS TILI | YANGI DAVR 1.0.9 APK
2019-10-29 9.57 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: ff646792d969ed9a40ffd95b8105ac5f7370b2c4

Size: 9.57 MB

RUS TILI | YANGI DAVR
RUS TILI | YANGI DAVR 1.0.5 APK
2019-08-20 8.84 MB
Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Android 4.4+
120-640dpi
Android 4.4+
120-640dpi
Android 4.4+
120-640dpi
RUS TILI | YANGI DAVR
RUS TILI | YANGI DAVR 1.0.1 APK
2019-07-27 6.42 MB
Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Android 4.4+
120-640dpi
Android 4.4+
160-640dpi
RUS TILI | YANGI DAVR
RUS TILI | YANGI DAVR 1.0.4 APK
2019-08-13 8.85 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d8ebe3198fc9455594a9e34ba25c174360121af5

Size: 8.85 MB

What's New:

Dizayndan o'zgarishlar qilindi.
Admin bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa yo'lga qo'yildi.
Parol bilan muammolar hal qilindi
RUS TILI | YANGI DAVR
RUS TILI | YANGI DAVR 1.0.2 APK
2019-08-08 8.85 MB
Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Android 4.4+
120-640dpi
Android 4.4+
120-640dpi