၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

9.4 69

v1.4 by NovaLabs

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း(包名:com.pthw.buddha24)開發者是NovaLabs,၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း的最新版本1.4更新時間為2021年01月21日。၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း的分類是音樂與音效。您可以查看၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း的開發者下的所有應用並找到၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း在安卓上的65個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.1+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်
ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်ကို
အလွယ်တကူ နာကြားရွတ်ဖတ်
ပူဇော် ကုသိုလ်ပွားများနိုင်စေရန်အတွက်
ဖြစ်ပါသည်။
သတ္တဝါအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 更新

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
查看更多
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 資訊
歷史版本 更多
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 APK
2021-01-21 14.64 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 47c4d8f323ef4cd645ae7e3323db12765676e317

Size: 14.64 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.2 APK
2020-05-07 13.27 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: ec4b29ca055c6fb9b8ab048191aa3c994618d836

Size: 13.27 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
更多資訊

更新日期:

2021-01-21

最新版本:

1.4

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.1+