၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

9.4 70

v1.4 by NovaLabs

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်းの詳細

NovaLabsからリリースされた『၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း』は音楽&オーディオアプリだ。apkfab.com/jpから『၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း』のファイルサイズ(APKサイズ):14.64 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではNovaLabsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း』に似ているアプリや類似アプリは65個を見つける。現在、၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်
ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်ကို
အလွယ်တကူ နာကြားရွတ်ဖတ်
ပူဇော် ကုသိုလ်ပွားများနိုင်စေရန်အတွက်
ဖြစ်ပါသည်။
သတ္တဝါအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 アップデート

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
続きを読む
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 特徴
バージョン履歴 もっと見る
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 APK
2021-01-21 14.64 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 47c4d8f323ef4cd645ae7e3323db12765676e317

Size: 14.64 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.2 APK
2020-05-07 13.27 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: ec4b29ca055c6fb9b8ab048191aa3c994618d836

Size: 13.27 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
追加情報

パケージ名:

com.pthw.buddha24

更新日:

2021-01-21

最新バージョン:

1.4

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+