၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

9.4 69

v1.4 von NovaLabs

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း (Paketname: com.pthw.buddha24) wird von NovaLabs entwickelt und die neueste Version von ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 wurde am 21. Januar 2021 aktualisiert. ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း liegt in der Kategorie von Musik & Audio. Sie können alle Apps von dem Entwickler der ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း durchsuchen und 65 alternative Apps zu ၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.1+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်
ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်ကို
အလွယ်တကူ နာကြားရွတ်ဖတ်
ပူဇော် ကုသိုလ်ပွားများနိုင်စေရန်အတွက်
ဖြစ်ပါသည်။
သတ္တဝါအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 Update

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
Mehr lesen
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 APK
2021-01-21 14.64 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 47c4d8f323ef4cd645ae7e3323db12765676e317

Size: 14.64 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.2 APK
2020-05-07 13.27 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: ec4b29ca055c6fb9b8ab048191aa3c994618d836

Size: 13.27 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
Mehr Information

Paketnamen:

com.pthw.buddha24

Verfügbar bei:

Musik & Audio Apps

Aktualisierungsdatum:

2021-01-21

Letzte Version:

1.4

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.1+