ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ

ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ

ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားတော် mp3 အသံဖိုင်များ

Download
Previous Versions
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 3 APK
2021-10-03 9.27 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 43d421b336cf4dbd960f5977c2975494d1d6c6d7

Size: 9.27 MB

ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 2.1 APK
2020-05-18 8.8 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: f1b7e2d8843e13bf28a0af4fa4ddf53ec7a68f2d

Size: 8.8 MB

What's New:

Myanmar language menu is provided.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 1.7 APK
2020-05-03 8.4 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 375558ee7b3f491b60f446e47af8c9715f7c2a59

Size: 8.4 MB

What's New:

Rector Sayardaw Dhamma mp3 play and download
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 1.6 APK
2020-04-03 8.4 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: a8e6833ba4fcb09ff837490d4872a57b5519421b

Size: 8.4 MB

What's New:

Label's fonts are changed to English.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 1.4 APK
2020-03-27 8.4 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 8e8da2eb9203a8bb0ff8397ef57df09514b19f66

Size: 8.4 MB

What's New:

This is a Buddha's talks dhamma android apk. Myanmar people all over the world can use this apk.
Only the Myanmar Unicode Font is used.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 1.2 APK
2020-03-19 8.39 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 9f872a138be75e96833fb10a54e0adea62791861

Size: 8.39 MB

What's New:

I removed the unsupported language.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 4.0 APK
2020-02-29 8.31 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 072ddcd1cccecf539b9db5f87a48aef3da3be30e

Size: 8.31 MB

What's New:

Sidebar layout is added.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် တရားများ 2.0 APK
2019-12-22 7.97 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 459f0c5aa29c60ed52e4a14e7222a301da288744

Size: 7.97 MB

What's New:

at least Android 4.4-4.4.4 (API19)