Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu

Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu

The collection of songs for the Yad God Ceremony is equipped with audio / sound

Download

Previous Versions

Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu 5.8 APK
June 14, 2019 4.08 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: cf00e500cb64784af56643d73b33fb24514069dd

Size: 4.08 MB

What's New:

Minor bug update
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu 5.6 APK
June 5, 2019 3.6 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a6a08ce4cda67b22087bae30dde41191d6a6d209

Size: 3.6 MB

What's New:

Minor bug update
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu 5.5 APK
May 20, 2019 3.59 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 4d5b3d4c561838602e594ae8aff06e335efaaf60

Size: 3.59 MB

What's New:

Kidung Dewa Yadnya lengkap
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu 5.2 APK
March 12, 2019 3.59 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 818c6b3ea3d94532e96198b61ba1d2e696a9a7ff

Size: 3.59 MB

What's New:

Kumpulan Kidung Dewa Yadnya
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu 3.5 APK
November 4, 2018 3.68 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: ca8f9b0983fb87f277cb3b956d3ecb7a56f7f138

Size: 3.68 MB

Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu
Kumpulan Kidung Dewa Yadnya Hindu 1.0 APK
September 4, 2018 3.66 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d75d17b1021c70613afcb9b7bddd365dbb2effcb

Size: 3.66 MB