Kinh A Di Da Phat (sach-phim)
9.4
9

Kinh A Di Da Phat (sach-phim)

13 ebook reader software to read and watch videos, lectures of Amitabha Sutra

Kinh A Di Da Phat (sach-phim) Screenshots

Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0 Description
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) (Package Name: kinh.phat.kinhadidaphat) is developed by NguyenDoAnhKhoa and the latest version of Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0 was updated on July 8, 2016. Kinh A Di Da Phat (sach-phim) is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of Kinh A Di Da Phat (sach-phim) and find 2 alternative apps to Kinh A Di Da Phat (sach-phim) on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Phần mềm
Xem các video đọc, giảng Kinh A Di Đà (online)
Đọc 13 tác phẩm giảng về Kinh A Di Đà gồm:
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giảng - HT Tịnh Không - Như Hòa Dịch
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư - HT Hành Trụ Dịch
Kinh A Di Đà Thiển Thích - HT Tuyên Hóa - HT Minh Cảnh Dịch
Kinh Di Đà Giảng Giải - HT Tuyên Hóa
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - HT Tuệ Nhuận Dịch
Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký - HT Tịnh Không
Chú Nghĩa Kinh A Di Đà - Cs Chánh Sĩ
Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc - Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche
Giới Thiệu Đại Cương Kinh A Di Đà - HT Chơn Thiện
Giới Thiệu Đại Cương Kinh Di Đà - TK Thích Nguyên Thành
Giới Thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ - Đào Nguyên
Kinh A Di Đà - Vạn Phật Thánh Thành Dịch
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0 Update
fix bug
Read More
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) Features
More Information
Update Date:

2016-07-08

Latest Version:

3.0 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.0+