Autoshkolla Shqipëri - Testet online

8.2 9

v3.1 by TENTON

Autoshkolla Shqipëri - Testet online Autoshkolla Shqipëri - Testet online
Google Playで手に入れよう

Autoshkollaの詳細

TENTONからリリースされた『Autoshkolla』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『Autoshkolla』のファイルサイズ(APKサイズ):5.88 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではTENTONより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Autoshkolla』に似ているアプリや類似アプリは48個を見つける。現在、本作のダウンロードも基本プレイも無料だ。『Autoshkolla』のAndroid要件はAndroid 6.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Autoshkolla apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve me pyetje me figura si dhe shenjat dhe rregullat e komunikacionit në mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë të përgaditeni për pjesën Teorike për marrjen e leje drejtimit.
Në Autoshkolla mund të mësoni komplet literaturën e nevojshme e cila ju duhet për të arritur rezultate maksimale. Në literaturë janë të përfshira Përcaktime rrugësh dhe trafiku, Sinjalet e komunikacionit (Sinjalizimi vertikale dhe Sinjalizimi horizontale), Sinjalizime të policit dhe rregulla për komunikacion, Normat e sjelljes dhe rregulla për komunikacion dhe Sinjale të vendosura në kroskotin e mjetit etj.
Përmes Ilustrimeve me video do te keni të lehtë të mësoni mënyrën se si të veprojmë në shumë raste të komunikacionit
Disa prej veçorive të Autoshkollës janë:
• Teste me pyetje dhe figura
• Pyetje në të gjitha kategoritë
• Kuizi Luaj & Mëso
• Përcaktime rrugësh dhe trafiku
• Sinjalizime vertikale
• Sinjalizime horizontale
• Sinjalizime të policit dhe rregulla për komunikacion
• Normat e sjelljes dhe rregulla për komunikacion
• Sinjale të vendosura në kroskotin e mjetit

Autoshkolla 3.1 アップデート

Përmirësime dhe rregullime të ndryshme në përvojën e përdoruesit.
Për ne janë shumë të rëndësishme sygjerimet e juaja andaj na shkruani në [email protected]
続きを読む
Autoshkolla 特徴
追加情報

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

2021-04-22

最新バージョン:

3.1

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 6.0+