Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)

Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)

Al- Buxoriy tomonidan to‘plangan eng ishonarli hadislar to‘plami (1-4 jildlar)

Download

Previous Versions

Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.2.01 APK
December 4, 2019 7.41 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a8d8864668b71e633a80164a313444da4582d959

Size: 7.41 MB

What's New:

Qo`shimchalar kiritildi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.2 APK
February 10, 2019 7.39 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 0b0de9e00119ed97c1063c2c2679790fd88bb514

Size: 7.39 MB

What's New:

Imloviy xatolar to'g'irlandi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.1.2 APK
September 25, 2018 7.38 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 5c48c7797373da45c2e4fa07b31dfcb99183f36f

Size: 7.38 MB

What's New:

Qo`shimchalar kiritildi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.1.1 APK
June 7, 2018 7.39 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: ce5629aab45045157d2706acfec5ca4b73316ef3

Size: 7.39 MB

What's New:

*Dasturda kuzatilayotgan ba'zi bir xatoliklari toʻgʻirlandi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.1.0 APK
June 5, 2018 7.39 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 2297e55cf4c2b6af46e15717924e0dba68f25763

Size: 7.39 MB

What's New:

Aniqlangan imloviy kamchiliklar toʻgʻirlandi
Shriftlarga oʻzgartirishlar kiritildi
Dastur xatoliklari toʻgʻirlandi
Dizaynga ham qoʻshimchalar kiritildi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 2.0.1 APK
March 14, 2018 7 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a0858fb42c6b990622f9fe5158af8414d32c747a

Size: 7 MB

What's New:

Aniqlangan imloviy kamchiliklar toʻgʻirlandi
Shriftlarga oʻzgartirishlar kiritildi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.5 APK
January 14, 2018 6.99 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a6d93cec3fa143b4cca544cd5721126e635bc9fa

Size: 6.99 MB

What's New:

1. Barcha bo`limlar to`liq kiritildi
2. Dasturdagi ba'zi xatolar to`g`irlandi!
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.4.3 APK
January 13, 2018 6.82 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b1b9126f9eb686e50396297fa93c603bf0284b96

Size: 6.82 MB

What's New:

Ushbu dastur versiyasi quyidagi bo‘lim hadislari bilan to‘ldirildi:
"Qasamlar va nazrlar kitobi" dan "Hukmlar kitobi"gacha
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.4.1 APK
January 8, 2018 6.51 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c6a14b91a0b2f53d7764c455f70011813a88d756

Size: 6.51 MB

What's New:

Ushbu dastur versiyasi quyidagi bo‘lim hadislari bilan to‘ldirildi:
1. Ijozat so`rash kitobi
2. Duolar kitobi
3. Latif so`zlar kitobi
4. Taqdir kitobi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.4 APK
January 5, 2018 6.34 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d168ebad1f22bc61003d6ba14c8c33c7af48dcfc

Size: 6.34 MB

What's New:

A) Ushbu dastur versiyasi quyidagi bo‘lim hadislari bilan to‘ldirildi:
1. Bemorlar va tib haqida kitob
2. Tib kitobi
3. Libos haqida kitob
4. Adab kitobi
B) Dasturdagi xatoliklar tuzatildi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.3 APK
December 15, 2017 6.08 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 31169de8225d3d5065c14905a54a51d42970ae98

Size: 6.08 MB

What's New:

Ushbu dastur versiyasi quyidagi bo‘lim hadislari bilan to‘ldirildi:
1. Qur’on tafsiri kitobi: “Nur” surasidan “Naas” suralarigacha
2. Qur’on fazilatlari kitobi
3. Nikoh kitobi
4. Taloq kitobi
5. Nafaqalar kitobi
6. Taomlar kitobi
7. Aqiqa kitobi
8. Qurbonlik, ov va tasmiya aytish haqida kitob
9. Qurbon qilinadigan jonliqlar haqida kitob
10. Ichimliklar haqida kitob
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.2 APK
November 19, 2017 4.7 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 4.0.3+
120-640dpi
Android 4.0.3+
120-640dpi
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy)
Hadislar (Al-jome’ as-sahih – Sahihul Buxoriy) 1.0 APK
September 1, 2017 3 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9944ac3eac9c4a16248526d98bec093f0fc940af

Size: 3 MB

What's New:

Settings changed
Latin Cyrillic change added
Color select added
Other changes