Frühere Versionen

ShqipN
ShqipN 5.2.3 APK
13. September 2021 11.24 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 588e0e4c6e71ae577456298f9d9adbde5f3a8a34

Size: 11.24 MB

What's New:

We've made some minor changes to make the app super fast.
ShqipN
ShqipN 5.2.2 APK
18. Juni 2021 11.28 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 04a6a8299ede5bfa1b57362063e3abe9c1414e7d

Size: 11.28 MB

What's New:

- We've fixed the bug that prevent the screen from staying on while watching content.
- App now runs in Android in devices with Android < 5.0 too.
-We've added an option to remove the in-app ads.
ShqipN
ShqipN 5.1 APK
5. April 2021 11.3 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c42d24268a94e54437d38a4b08b786864ad057f2

Size: 11.3 MB

What's New:

- New Player
- Less ads
-Bug Fixes!
ShqipN
ShqipN 5.0 APK
21. März 2021 23.08 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: cfca6341bd587bddda1e807a27f8df542716bc87

Size: 23.08 MB

What's New:

We've brought back the old, best looking design on Shqip, ever.
Have fun!
ShqipN
ShqipN 4.3.4 XAPK APKs
18. Dezember 2020 12.82 MB

Requires Android: Android 4.2+

Screen DPI: nodpi

SHA1: d86ddd8b49a896580064a65e181de9f9a272426b

Size: 12.82 MB

What's New:

-We've fixed the ad showing bug. Now, you'll get to see fewer ads and enjoy the app more, freely.
-We've fixed the items wich could not be clicked and needed to be searched first.
ShqipN
ShqipN 4.3.1 XAPK APKs
2. Dezember 2020 12.82 MB

Requires Android: Android 4.2+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 04f54cca05e1d6504883b2d8f90bbd02937b4cc5

Size: 12.82 MB

What's New:

Due to new policies, the ShqipN application is now in English. If the language on your phone is Albanian, then the ShqipN application will also be available in Albanian.
ShqipN
ShqipN 4.3 APK
30. September 2020 13.45 MB

Requires Android: Android 4.2+

Screen DPI: nodpi

SHA1: c1a42a6ca905078b8cd7f1b6d2606118f3645b3a

Size: 13.45 MB

What's New:

-Është rregulluar problemi me "Gabim në Server" që shfaqej herë pas here
-Është rregulluar problemi me ndalje të ekranit pas shikimit të kanaleve për pak kohë
-Është shtuar mundësia për komentim në Kanale
-Është shtuar mundësia për raportim të Kanaleve
-Tani aplikacioni punon edhe për paisje më të vjetra, duke filluar nga Android 4.2 e lart.
-Rregullime të tjera
ShqipN
ShqipN 4.2 XAPK APKs
15. September 2020 6.43 MB
Variant
Arch
Version
DPI
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
ShqipN
ShqipN 4.1 XAPK APKs
7. September 2020 6.42 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: armeabi-v7a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: e6c5fc2753fc2c845765f4b79531ebee4962ed78

Size: 6.42 MB

What's New:

-Rregullime të vogla.
-Së shpejti vendosen kanalet sportive!
ShqipN
ShqipN 4.0 XAPK APKs
5. September 2020 6.48 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
ShqipN
ShqipN 3.7 APK
8. August 2020 6.39 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 0d086a0840600485102b8f9f14ec5d642df916a2

Size: 6.39 MB

What's New:

-Rregullime të vogla
*Në versionin e kaluar:
-Dizajn krejtësisht i ri
-Player super stabil
-Më pak hapësirë e nevojshme për shkarkim
ShqipN
ShqipN 3.6 APK
4. August 2020 6.39 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b5b008ebd5da5bccf53cc0b0cecaba6beb315997

Size: 6.39 MB

What's New:

-Dizajn krejtësisht i ri
-Player super stabil
-Më pak hapësirë e nevojshme për shkarkim
ShqipN
ShqipN 3.5 APK
19. Februar 2020 21.57 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 2a4de4214a272ba1baa75b2873e30d053e961b7b

Size: 21.57 MB

What's New:

-Më pak reklama
-Më shumë qejf
ShqipN
ShqipN 3.4 APK
16. Februar 2020 21.57 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 2bd4d9ca3c129c8290e3be74a9ca8ff529e1c571

Size: 21.57 MB

What's New:

-Më pak reklama
-Më shumë qejf
ShqipN
ShqipN 3.3 APK
10. Februar 2020 11.69 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: b6d553a2a5650d1b7aef7e8da4c020aa5a0cebcf

Size: 11.69 MB

What's New:

-Tani aplikacioni zë vend më pak
-Më pak reklama
-Më shumë qejf
ShqipN
ShqipN 3.2 APK
25. Januar 2020 18.31 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: fe3f7300e5246ee84923b83e1bdad4153276eb4d

Size: 18.31 MB

What's New:

Bug Fixes!
ShqipN
ShqipN 3.1 APK
12. Januar 2020 8.69 MB

Requires Android: Android 4.2+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: eca232f96e41057100376a64d69a25e038f7fc7c

Size: 8.69 MB

What's New:

-Tani madhësia e aplikacionit është ulur
Bug Fixes
ShqipN
ShqipN 3.0 APK
11. Januar 2020 8.02 MB

Requires Android: Android 4.4W+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 69e42a6246de49d5e140ded47f0dbab6241d8835

Size: 8.02 MB

What's New:

-Dizajn krejtësisht i ri
-Opsionin për të shikuar dhe shkarkuar filma dhe seriale direkt
-Modaliteti i errët dhe normal
-Opsioni për të shikuar kanale në servera të ndryshëm
-Player Tjetër më i avancuar
-Skema programore
-Është reduktuar madhësia e app-it
-Bug Fixes
!!Aplikacioni nuk punon më me paisjet me android <=4.4
ShqipN
ShqipN 2.8.4 APK
20. November 2019 18.31 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: fceb84459841923f249d976b30e37326d6af5490

Size: 18.31 MB

What's New:

-Janë rregulluar njoftimet dhe chati.
Shikim të këndshëm!
ShqipN
ShqipN 2.8.2 APK
19. November 2019 14.28 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 73252a6f4e5acad2632e854c370807092fd9b058

Size: 14.28 MB

What's New:

-Janë rregulluar njoftimet dhe chati.
Shikim të këndshëm!
ShqipN
ShqipN 2.8.1 APK
6. Oktober 2019 17.82 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1629c80eb3c94ba904f99b531d068606a319e4c6

Size: 17.82 MB

What's New:

-Tani mund ta përdorni app-in edhe në Landscape
-Është reduktuar madhësia e app-it
-Tani aplikacioni punon edhe në paisjet 64 bit.
-Bug Fixes.
ShqipN
ShqipN 2.5.2 APK
24. Mai 2019 17.56 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9c796fc2cadd288b22eb51629165482e8f576d0b

Size: 17.56 MB

What's New:

Versioni 2.5.2
Ky version (stabil) i Shqip Entertainment përfshin:
-Rregullimin e Ballinës
-Rregullimin e Horoskopit
-Rregullimin e app-it për paisjet me Android 4.4 (KitKat)
ShqipN
ShqipN 2.5.1 APK
11. Mai 2019 17.08 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c571882a096c1e1746bc93f9ffbe3acf4f023cb1

Size: 17.08 MB

What's New:

Ky version i Shqip Entertainment mund të jetë jostabil, por përfshin:
-Rregullimin e Ballinës
Së shpejti do të vie një version stabil i Shqip Entertainment.
ShqipN
ShqipN 2.5 APK
30. April 2019 17.56 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: e434297b678b041d97e6ac20f978e5c948c25d9d

Size: 17.56 MB

What's New:

-Është rregulluar Horoskopi
-Bug Fixes
ShqipN
ShqipN 2.4 APK
17. Februar 2019 16.71 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d584a8939be28ceed1339bc6f771c030e903ac14

Size: 16.71 MB

What's New:

Versioni më stabil i Shqip Entertainment deri më tani!
-Ështe rregulluar problemi rreth hapjes së ballinës si dhe
-Ështe rregulluar Horoskopi
ShqipN
ShqipN 2.3.2 APK
20. Oktober 2018 16.73 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c37c39839fe3fa1f18c20cff5ae2d181a8100322

Size: 16.73 MB

What's New:

-Bug Fixes
*Në versionet e kaluara
-Është shtuar mundësia për kthimin e menyve në anën horizontale me anë të butonit (E favorshme për Android TV)
-Është shtuar mundësia për ndëgjimin e kanaleve tuaja të preferuara në "background" pasi të hiqni aplikacionin!
-Mos humbisni më asnjë njoftim të rëndësishëm falë njoftimeve tona të reja "In App Notifications"
-Është hequr tërësisht banneri, në mënyrë që menytë të kenë pamje sa më tërheqëse!
ShqipN
ShqipN 2.3.1 APK
2. Oktober 2018 16.73 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 01f7ab1f25a05a2efe28a71fb9d33cb4478b6618

Size: 16.73 MB

What's New:

-Bug Fixes
*Në versionet e kaluara
-Është shtuar mundësia për kthimin e menyve në anën horizontale me anë të butonit (E favorshme për Android TV)
-Është shtuar mundësia për ndëgjimin e kanaleve tuaja të preferuara në "background" pasi të hiqni aplikacionin!
-Mos humbisni më asnjë njoftim të rëndësishëm falë njoftimeve tona të reja "In App Notifications"
-Është hequr tërësisht banneri, në mënyrë që menytë të kenë pamje sa më tërheqëse!
ShqipN
ShqipN 2.3 APK
22. September 2018 16.71 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 49bd929736816daefab077145db10b7e6e5c7b78

Size: 16.71 MB

What's New:

-Është shtuar mundësia për kthimin e menyve në anën horizontale me anë të butonit (E favorshme për Android TV)
-Është shtuar mundësia për ndëgjimin e kanaleve tuaja të preferuara në "background" pasi të hiqni aplikacionin!
-Mos humbisni më asnjë njoftim të rëndësishëm falë njoftimeve tona të reja "In App Notifications"
-Është hequr tërësisht banneri, në mënyrë që menytë të kenë pamje sa më tërheqëse!
*Në versionet e kaluara:
-LiveScore e re...
-Është shtuar Horoskopi
-Është shtuar chat-i