古詩詞名句賞析

古詩詞名句賞析

這個APP共收錄了近6000句古詩詞名句,並收錄了名句對應的古詩詞及其716位作者的詳細生平介紹,力求為大家還原一個真實的歷史原貌和創作背景。

Herunterladen

Frühere Versionen

古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 2.3.0 XAPK APKs
3. März 2021 25.98 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-320dpi

SHA1: e347d77ca1e9d2415520844da2d47eb963d5a9ee

Size: 25.98 MB

What's New:

1. 修復去除廣告bug;
2. 優化狀態欄顯示效果。
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 2.2.0 APK
26. Juli 2019 24.52 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: f4c506e9ba600e2bb6b101255b0e76d6deb0fad6

Size: 24.52 MB

What's New:

1. 修復Android 9.0無法顯示的問題;
2. 添加語音播放功能;
3. 優化狀態欄顯示效果。
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 2.0.0 APK
28. April 2019 23.42 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: ed4286837a09e3326eafdec8cdcac47eda2767c3

Size: 23.42 MB

What's New:

1、修復已知問題;
2、修改提示文案。
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.9.0 APK
3. Mai 2018 22.79 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 3ef6dd31e40de3d28ad7c52f5a934e8424cf3867

Size: 22.79 MB

What's New:

修復已知問題。
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.7.0 APK
5. April 2018 22.77 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 35648ae042edb3741aba0ac78f02c0a67c97c16c

Size: 22.77 MB

What's New:

1、按照朝代劃分名句;
2、添加付費去廣告功能;
3、添加字體切換功能;
4、作者也可以收藏啦!
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.6 APK
23. März 2017 23.68 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 855ad288fa09151508347a7574f1422c149f30f9

Size: 23.68 MB

What's New:

古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.5 APK
29. Dezember 2016 20.97 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 6490f33862af90530e7c413cab4e5750e40cf436

Size: 20.97 MB

What's New:

添加白天、夜間模式
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.4 APK
8. Dezember 2016 20.96 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 9e9898c32c08b37359166738c49d4aa9d2aae814

Size: 20.96 MB

What's New:

添加了設置字體大小功能;
添加了亮度調節功能。
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.3 APK
1. Dezember 2016 20.95 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 90c3ceac19f3963ffd588c68752770436f747dd4

Size: 20.95 MB

What's New:

添加了收藏功能。
古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.2 APK
6. September 2016 20.93 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 9b8f8825dd144ecfc424d016ed56c529aa54ea5f

Size: 20.93 MB

What's New:

古詩詞名句賞析
古詩詞名句賞析 1.1 APK
29. August 2016 20.93 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 858b9e5019ee109e1c39b648ee261b844772d122

Size: 20.93 MB

What's New: