هواشناس ۴(هواشناسی)

هواشناس ۴(هواشناسی)

هواشناس منتخب بهترین برنامه هواشناسی، وضعیت آلودگی هوا و وضعیت هوای جاده‌ها است.

Download

Previous Versions

هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.9.5 APK
July 9, 2021 9.76 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: afebf870fc57838250d5a119c2c5ad40d16ff2e1

Size: 9.76 MB

What's New:

-Improved Havashenas Services Section
-Some Bugs Fixed
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.9.3 APK
November 26, 2020 9.6 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b2ba463e5b502e7cf57b31c530f90e927819ed53

Size: 9.6 MB

What's New:

-Improved stability and performance
-Bug Fixes
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.9.1 APK
November 5, 2019 9.11 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: e7f7cba9bc0c521fb355816c3744d1f6b4d24ec1

Size: 9.11 MB

What's New:

در این نسخه بخش جدید سرویس‌های هواشناس اضافه شده و ایرادات گزارش شده رفع شده
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.8.9 APK
November 1, 2019 9.11 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d79b532c8d59b7481f94223021fc30da6f52659e

Size: 9.11 MB

What's New:

در این نسخه بخش جدید سرویس‌های هواشناس اضافه شده و ایرادات گزارش شده رفع شده
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.8.8 APK
October 31, 2019 9.11 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 26844a1b3e7a2868a0d70107b826b40d60862afa

Size: 9.11 MB

What's New:

در این نسخه بخش جدید سرویس‌های هواشناس اضافه شده و ایرادات گزارش شده رفع شده
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.8.7 APK
October 6, 2019 9.05 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6101cde7b0462f9126a225268040d2512f699219

Size: 9.05 MB

What's New:

-اضافه شدن تمام شهرهای جهان
-سریع شدن پیدا کردن شهرها
-اصلاح بخش هواشناس جاده‌ها
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.8.4 APK
May 27, 2019 8.14 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 57a96049cfbb623241f55d6fc518cc74f551f92c

Size: 8.14 MB

What's New:

تغییرات در نسخه جدید-۴.۸.۴:
-اضافه شدن بخش هشدار زلزله
-بهبود انتخاب شهرها
-تغییرات ظاهری
-افزایش سرعت دریافت داده‌ها
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.7.9 APK
May 15, 2019 7.34 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7ac2aea71033a6408407399f5a07d95df56be68c

Size: 7.34 MB

What's New:

تغییرات در نسخه جدید-۴.۷.۹:
-بهینه سازی برای اندروید ۹
-تغییرات ظاهری
-افزایش سرعت دریافت داده‌ها
-تغییر و بهبود مکان‌یابی اتوماتیک
-رفع مشکلات جزئی گزارش شده
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.7.3 APK
January 11, 2019 6.36 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 01afd0f7fa7c452f25a40479570b8034fe5860d9

Size: 6.36 MB

What's New:

-حل مشکل آگاهساز
- افزایش سرعت بارگذاری
- بهبود عملکرد جستجوی شهرها
- تغییرات ظاهری
- رفع ایرادات گزارش شده
- تغییرات جزئی در تمام بخشها
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.6.3 APK
August 1, 2018 6.23 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c0633ea7a01160ac2a1da10155bae0076c728ef1

Size: 6.23 MB

What's New:

ویرایش ۴.۶.۳:
اضافه شدن نمایش اطلاعات آلودگی هوا روی نقشه
تغییرات ظاهری
رفع ایرادات گزارش شده
ویرایش ۴.۶.۲:
نمایش آلودگی هوای تمام استانها و شهرهای کشور
نمایش وضعیت جوی جاده‌های کشور و تمام جهان
اضافه شدن ۶ نوع نقشه زنده از آسمان ایران
تغییر کامل و بازنویسی ظاهر نرم‌افزار
افزایش بسیار زیاد دقت نرم‌افزار و تغییر الگوریتم اصلی
افزوده شدن محصولات اشتراکی به فروشگاه
اضافه شدن نام فارسی تمام شهرهای جهان
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.6.2 APK
December 28, 2017 6.23 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 05bac7d3b572b80b73399d4da1988235d8dade68

Size: 6.23 MB

What's New:

ویرایش ۴.۶.۲:
اضافه شدن نمایش اطلاعات آلودگی هوا روی نقشه
تغییرات ظاهری
رفع ایرادات گزارش شده
ویرایش ۴.۶.۱:
نمایش آلودگی هوای تمام استانها و شهرهای کشور
نمایش وضعیت جوی جاده‌های کشور و تمام جهان
اضافه شدن ۶ نوع نقشه زنده از آسمان ایران
تغییر کامل و بازنویسی ظاهر نرم‌افزار
افزایش بسیار زیاد دقت نرم‌افزار و تغییر الگوریتم اصلی
افزوده شدن محصولات اشتراکی به فروشگاه
اضافه شدن نام فارسی تمام شهرهای جهان
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.6 APK
December 12, 2017 6.08 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 51faf4110bdcc2746a39a46c4ec19cc964c792f1

Size: 6.08 MB

What's New:

ویرایش ۴.۶:
تغییر ظاهر نرم‌افزار
تغییر رنگهای استفاده شده در برنامه
نمایش بهتر و خواناتر اعداد و حروف
رفع ایرادات گزارش شده
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 4.5 APK
December 2, 2017 6.37 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 0b870195d05b0553b0c09ef3a7af444aa35cce1c

Size: 6.37 MB

What's New:

ویرایش ۴.۵:
افزایش سرعت بخش آلودگی هوا
تغییرات ظاهری
رفع ایرادات گزارش شده
ویرایش ۴.۴:
نمایش آلودگی هوای تمام استانها و شهرهای کشور
نمایش وضعیت جوی جاده‌های کشور و تمام جهان
اضافه شدن ۶ نوع نقشه زنده از آسمان ایران
تغییر کامل و بازنویسی ظاهر نرم‌افزار
افزایش بسیار زیاد دقت نرم‌افزار و تغییر الگوریتم اصلی
تغییر آیکونهای مورد استفاده درنرم‌افزار
افزایش سرعت جستجوی شهرها
اضافه شدن نام فارسی تمام شهرهای جهان
هواشناس ۴(هواشناسی)
هواشناس ۴(هواشناسی) 3.4 APK
April 22, 2016 4.03 MB

Requires Android: Android 2.2+

Screen DPI: 120-320dpi

SHA1: 38b9138c5d4e573bfe1fd4ed3ab995f53ec2742e

Size: 4.03 MB

What's New: