Kanji chan

1.0 28

v10227 by Nguyễn Anh Dũng

Kanji chan XAPK 下載 Kanji chan XAPK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 kanji Chan

kanji Chan(包名:com.ted.kanji_chan2)開發者是Nguyễn Anh Dũng,kanji Chan的最新版本10227更新時間為2021年10月30日。Kanji chan的分類是教育。您可以查看Kanji chan的開發者下的所有應用並找到Kanji chan在安卓上的82個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 5.0+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Một ứng dụng khá đầy đủ từ N5- n2.
Hoàn toàn miễn phí, không cần nâng cấp.
Nội dung đa dạng, cập nhật thường xuyên.
.........

kanji Chan 10227 更新

Update......
查看更多
kanji Chan 資訊
歷史版本 更多
Kanji chan
Kanji chan 10227 XAPK APKs
2021年11月09日 75.4 MB
Variant
Arch
Version
DPI
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Kanji chan
Kanji chan 10226 APK
2021年10月16日 81.87 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 366ac7c0a609e1d391bb2a4e0c1f2c2834927e8d

Size: 81.87 MB

What's New:

Sửa lỗi phần "Tìm kiếm"
Kanji chan
Kanji chan 10226 XAPK APKs
2021年10月16日 78.75 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Kanji chan
Kanji chan 10224 XAPK APKs
2021年09月26日 78.64 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
更多資訊

更新日期:

最新版本:

10227

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 5.0+