Luyện Thi JLPT

8.4 9

v1.5.0 by Ludo.Studio

Luyện Thi JLPT Luyện Thi JLPT
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 JLPT Test

JLPT Test(包名:ludo.studio.jlpttest)開發者是Ludo.Studio,JLPT Test的最新版本1.5.0更新時間為2021年03月10日。Luyện Thi JLPT的分類是教育。您可以查看Luyện Thi JLPT的開發者下的所有應用並找到Luyện Thi JLPT在安卓上的208個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.1+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。日語考試準備JLPT N5,JLPT N4,JLPT N3,JLPT N2,JLPT N1
Hỗ trợ luyện thi JLPT đầy đủ cho các cấp độ N5, N4, N3, N2, N1 gồm bốn phần chính để luyện tập là Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Hán tự.
Mỗi phần có bảng theo dõi tiến độ hoàn thành ở ngoài màn hình chính để biết tình hình luyện tập.
Các phần luyện tập sẽ bao gồm nhiều đề thi, ứng dụng sẽ cập nhật trạng thái để biết người dùng đã thi hay đã hoàn thành đề này chưa.
Đặc biệt là có lưu lại trạng thái nếu như người dùng chưa hoàn thành đề thi đó.
Phần đề thi trắc nghiệm, khi người dùng đã trả lời xong có thể lựa chọn xem kết quả để biết số lượng câu trả lời đúng và sai.
Mỗi lần chọn đáp án xong, phần hiển thị bên dưới sẽ đổi màu để biết là câu hỏi đã được trả lời, người dùng có thể cuộn nhanh để xem câu nào chưa trả lời để chọn và tự động cuộn đến câu hỏi đó.
Phần đáp án sẽ bao gồm nghĩa để tiện cho việc ôn luyện hơn.
Chúc các bạn luyện tập tốt để chuẩn bị cho các kỳ thi !

JLPT Test 1.5.0 更新

Bug fixes and performance improvements
查看更多
JLPT Test 資訊
歷史版本 更多
Luyện Thi JLPT
Luyện Thi JLPT 1.5.0 APK
2021-03-12 12.47 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 178390ffee371b17e8dc49fd2f5b445aaa674434

Size: 12.47 MB

What's New:

Bug fixes and performance improvements
Luyện Thi JLPT
Luyện Thi JLPT 1.3.0 APK
2019-08-08 12.49 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 0b7e7702d8a7909e736b6fc319b8bfebb8b822e1

Size: 12.49 MB

What's New:

Add more practices and tests.
更多資訊

更新日期:

2021-03-10

最新版本:

1.5.0

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.1+