Luyện Thi JLPT

8.4 8

v1.5.0 von Ludo.Studio

Luyện Thi JLPT Luyện Thi JLPT
Auch bei Google Play verfügbar

Über JLPT Test

JLPT Test (Paketname: ludo.studio.jlpttest) wird von Ludo.Studio entwickelt und die neueste Version von Luyện Thi JLPT 1.5.0 wurde am 10. März 2021 aktualisiert. Luyện Thi JLPT liegt in der Kategorie von Lernen. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Luyện Thi JLPT durchsuchen und 110 alternative Apps zu Luyện Thi JLPT auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.1+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen. Japanische Prüfungsvorbereitung JLPT N5, JLPT N4, JLPT N3, JLPT N2, JLPT N1
Hỗ trợ luyện thi JLPT đầy đủ cho các cấp độ N5, N4, N3, N2, N1 gồm bốn phần chính để luyện tập là Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Hán tự.
Mỗi phần có bảng theo dõi tiến độ hoàn thành ở ngoài màn hình chính để biết tình hình luyện tập.
Các phần luyện tập sẽ bao gồm nhiều đề thi, ứng dụng sẽ cập nhật trạng thái để biết người dùng đã thi hay đã hoàn thành đề này chưa.
Đặc biệt là có lưu lại trạng thái nếu như người dùng chưa hoàn thành đề thi đó.
Phần đề thi trắc nghiệm, khi người dùng đã trả lời xong có thể lựa chọn xem kết quả để biết số lượng câu trả lời đúng và sai.
Mỗi lần chọn đáp án xong, phần hiển thị bên dưới sẽ đổi màu để biết là câu hỏi đã được trả lời, người dùng có thể cuộn nhanh để xem câu nào chưa trả lời để chọn và tự động cuộn đến câu hỏi đó.
Phần đáp án sẽ bao gồm nghĩa để tiện cho việc ôn luyện hơn.
Chúc các bạn luyện tập tốt để chuẩn bị cho các kỳ thi !

JLPT Test 1.5.0 Update

Bug fixes and performance improvements
Mehr lesen
JLPT Test Besonderheiten
Mehr Information

Paketnamen:

ludo.studio.jlpttest

Verfügbar bei:

Lernen Apps

Aktualisierungsdatum:

2021-03-10

Letzte Version:

1.5.0

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.1+