Học tiếng Nhật Mimikara

8.5 16

v1.3.5 by dopteams

Học tiếng Nhật Mimikara Học tiếng Nhật Mimikara
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Mimikara

Mimikara(包名:com.dopelearning.mimikara)開發者是dopteams,Mimikara的最新版本1.3.5更新時間為2021年02月06日。Học tiếng Nhật Mimikara的分類是教育。您可以查看Học tiếng Nhật Mimikara的開發者下的所有應用並找到Học tiếng Nhật Mimikara在安卓上的53個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 5.1+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Học tiếng Nhật N3, N2 dựa theo giáo trình Mimikara hi vọng sẽ đem lại cho mọi người công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc học tiếng Nhật.
Chức năng trong app:
+ Từ vựng
+ Ngữ pháp
+ Nghe hiểu
- Game tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng và hán tự.
Chân thành xin lỗi bạn vì sản phầm có hiển thị quảng cáo. Đây là nguồn thu để giúp nhóm phát triển các sản phẩm. Cám ơn bạn đã tin dùng.

Mimikara 1.3.5 更新

- Sửa lỗi tải bài nghe.
查看更多
Mimikara 資訊
歷史版本 更多
Học tiếng Nhật Mimikara
Học tiếng Nhật Mimikara 1.3.5 APK
2021-02-15 20.18 MB

Requires Android: Android 5.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 56ac984568c214f26e5a4ac56f20949e75d1a90a

Size: 20.18 MB

What's New:

- Sửa lỗi tải bài nghe.
Học tiếng Nhật Mimikara
Học tiếng Nhật Mimikara 1.3.4 APK
2020-11-19 20.18 MB

Requires Android: Android 5.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c879b23a3e0e5d3ea00b4935c0d6a3cfb8b1b308

Size: 20.18 MB

What's New:

Sửa lỗi bài kiểm tra.
Học tiếng Nhật Mimikara
Học tiếng Nhật Mimikara 1.3.2 APK
2020-11-12 20.18 MB

Requires Android: Android 5.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9b124d58f71e5f471cc0e9c3a8d7860ff2ddb538

Size: 20.18 MB

What's New:

Tối ưu chế độ học Flashcard.
Học tiếng Nhật Mimikara
Học tiếng Nhật Mimikara 1.3.1 APK
2020-11-05 20.18 MB

Requires Android: Android 5.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 2bd712d293e5c999e960f01bfc0e97e563b4f020

Size: 20.18 MB

What's New:

- Sửa lỗi "Chọn bài" trong chế độ kiểm tra.
更多資訊

更新日期:

2021-02-06

最新版本:

1.3.5

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 5.1+