ဓမ္မအလင်း

9.7 55

v4.9 by Chrysanthemum Media

ဓမ္မအလင်း XAPK 下載 ဓမ္မအလင်း XAPK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 ဓမ္မအလင်း

ဓမ္မအလင်း(包名:com.tipsandtricksmm.dhamma)開發者是Chrysanthemum Media,ဓမ္မအလင်း的最新版本4.9更新時間為2022年01月20日。ဓမ္မအလင်း的分類是生活品味。您可以查看ဓမ္မအလင်း的開發者下的所有應用並找到ဓမ္မအလင်း在安卓上的182個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 5.0+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
နေ့စဥ်တရားတော်များအလွယ်တကူနားဆင်နိုင်ပါသည်။ ဆရာတော်အမည်ဖြင့်၊ အမျိုးအစားဖြင့်၊ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနားဆင်နိုင်ပါသည်။

ဓမ္မအလင်း 4.9 更新

Optimized for faster and more stable performance.
查看更多
ဓမ္မအလင်း 資訊
相關視頻
歷史版本 更多
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.9 XAPK APKs
2022年01月20日 8.33 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 8ed70b31cb6f9ca4b110eaa979837c92c90d8d20

Size: 8.33 MB

What's New:

Optimized for faster and more stable performance.
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.8 APK
2021年12月26日 8.8 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 21d19036827efc4624e3762d458656485bb0a1be

Size: 8.8 MB

What's New:

Fix Some Error!
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.5 XAPK APKs
2021年12月17日 8.33 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 062af947f64916a73d737e8f43e3250d1a8e10aa

Size: 8.33 MB

What's New:

Add privacy-policy link!
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.4 XAPK APKs
2021年11月20日 8.31 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: e1ec25c87a83b3b06cd91bb8c997fc53065039b4

Size: 8.31 MB

What's New:

Bug fixed
更多資訊

更新日期:

最新版本:

4.9

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 5.0+