ဓမ္မအလင်း

9.7 55

v4.9 von Chrysanthemum Media

ဓမ္မအလင်း XAPK Herunterladen ဓမ္မအလင်း XAPK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über ဓမ္မအလင်း

ဓမ္မအလင်း (Paketname: com.tipsandtricksmm.dhamma) wird von Chrysanthemum Media entwickelt und die neueste Version von ဓမ္မအလင်း 4.9 wurde am 20. Januar 2022 aktualisiert. ဓမ္မအလင်း liegt in der Kategorie von Lifestyle. Sie können alle Apps von dem Entwickler der ဓမ္မအလင်း durchsuchen und 182 alternative Apps zu ဓမ္မအလင်း auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 5.0+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
နေ့စဥ်တရားတော်များအလွယ်တကူနားဆင်နိုင်ပါသည်။ ဆရာတော်အမည်ဖြင့်၊ အမျိုးအစားဖြင့်၊ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနားဆင်နိုင်ပါသည်။

ဓမ္မအလင်း 4.9 Update

Optimized for faster and more stable performance.
Mehr lesen
ဓမ္မအလင်း Besonderheiten
Ähnliche Videos
Frühere Versionen Mehr
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.9 XAPK APKs
20. Januar 2022 8.33 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 8ed70b31cb6f9ca4b110eaa979837c92c90d8d20

Size: 8.33 MB

What's New:

Optimized for faster and more stable performance.
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.8 APK
26. Dezember 2021 8.8 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 21d19036827efc4624e3762d458656485bb0a1be

Size: 8.8 MB

What's New:

Fix Some Error!
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.5 XAPK APKs
17. Dezember 2021 8.33 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 062af947f64916a73d737e8f43e3250d1a8e10aa

Size: 8.33 MB

What's New:

Add privacy-policy link!
ဓမ္မအလင်း
ဓမ္မအလင်း 4.4 XAPK APKs
20. November 2021 8.31 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: e1ec25c87a83b3b06cd91bb8c997fc53065039b4

Size: 8.31 MB

What's New:

Bug fixed
Mehr Information

Verfügbar bei:

Lifestyle Apps

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

4.9

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 5.0+