O'zbekiston tarixi 9-sinf
7.7
18

O'zbekiston tarixi 9-sinf

1.0.0 by Turkiston
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik.

O'zbekiston tarixi 9-sinf Screenshots

O'zbekiston tarixi 9-sinf 1.0.0 Description
O'zbekiston tarixi 9-sinf (Package Name: uz.foreach.soft.android.Book_ozbekistontarixi_9) is developed by Turkiston and the latest version of O'zbekiston tarixi 9-sinf 1.0.0 was updated on August 6, 2018. O'zbekiston tarixi 9-sinf is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of O'zbekiston tarixi 9-sinf and find 21 alternative apps to O'zbekiston tarixi 9-sinf on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
SOYIBJON TILLABOYEV, AKBAR ZAMONOV
O'ZBEKISTON TARIXI
(XIX ASRNING IKKINCHI YARMI -XX ASR BOSHLARI)
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik
Qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashr
O 'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tasdiqlagan
«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA
AKS1YADORLIK KOMPANIYASI
BOSH TAHRIRIYATI
TOSHKENT-2014
UO'K 94(575.1) (075) KBK63.3(50') ya721 T49
Tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo'yicha ekspert gnrnhining xulosasiga binoan Respnblika ta'lim markazining tarix fani Ilmiy-metodik kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Mas'ulmuharrir: t.f.d., professor D. A. Alimova
© «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririvati, 2010, 2014.
O'zbekiston tarixi 9-sinf 1.0.0 Update
O'zbekiston tarixi 9-sinflar uchun: ru-RU
Read More
O'zbekiston tarixi 9-sinf Features
More Information
Update Date:

2018-08-06

Latest Version:

1.0.0 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.0+