Teanglann

9.1 12

v1.0.2 by Foras na Gaeilge

Teanglann アプリダウンロード Teanglann アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

TEANGLANNの詳細

Foras na Gaeilgeからリリースされた『TEANGLANN』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『TEANGLANN』のファイルサイズ(APKサイズ):5.25 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではForas na Gaeilgeより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『TEANGLANN』に似ているアプリや類似アプリは200個を見つける。現在、Teanglann appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『TEANGLANN』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Teanglann apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
(Leagan Gaeilge thíos)
Download up to 3 Irish language dictionaries plus grammar and sound files for Irish words with Teanglann, the companion app to www.teanglann.ie. Depending on your needs, you can download any or all of the following:-
• English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959);
• Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977, Irish-English);
• An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991, Irish-Irish);
• Grammar Database with 43,000 files for verbs, nouns, adjectives, prepositions, etc;
• Pronunciation Database with 66,000 sound files in the three major dialects of contemporary Irish.
You can customise usage of the above datasets according to your needs – if you need to free up space on your device you can remove datasets, and then re-download them later if you wish.
Functions and Features:
• Only download the database(s) you want or need;
• Search autocomplete to help you find words and phrases quickly;
• A ‘favourites’ feature to help you save your favourite entries;
• A ‘recent searches’ list to help you return to words you viewed recently;
• Double-tap on a word within an entry to look up a new entry.
This is a must-have reference tool for learners and speakers of all abilities.
This app is produced by Foras na Gaeilge, the statutory body responsible for the promotion of the Irish language, and the dictionaries in the app were digitised as part of the New English-Irish Dictionary project (www.focloir.ie).
***
Íoslódáil suas le 3 fhoclóir Gaeilge móide comhaid ghramadaí agus fuaime d’fhocail Ghaeilge, le Teanglann, an aip atá ceangailte le www.teanglann.ie/ga . Ag brath ar do riachtanais, is féidir ceann amháin nó gach ceann díobh seo a leanas a íoslódáil:
• English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959);
• Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977);
• An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991, Gaeilge-Gaeilge);
• An Bunachar Gramadaí, le 43,000 comhad do bhriathra, ainmfhocail, aidiachtaí, réamhfhocail srl;
• An Bunachar Foghraíochta, le 66,000 comhad fuaime i dtrí mhórchanúint na Gaeilge comhaimseartha.
Is féidir leat úsáid na mbunachar thuas a shaincheapadh de réir do riachtanais féin – má bhíonn spás ag teastáil ar do ghléas, is féidir fáil réidh le bunachair áirithe, agus iad a ath-íoslódáil níos déanaí más mian leat.
Feidhmeanna agus Gnéithe:
• Ná híoslódáil ach na bunachair atá ag teastáil uait;
• Uathchríochnú sa chuardach chun cabhrú leat focail agus frásaí a aimsiú go tapa;
• Cuir réiltín leis na hiontrálacha is fearr leat chun iad a shábháil;
• Liosta de na cuardaigh is déanaí a rinne tú;
• Tapáil faoi dhó ar fhocal in iontráil chun é sin a chuardach.
Is uirlis ríthábhachtach é seo do gach foghlaimeoir agus cainteoir ar gach leibhéal.
Tá an aip seo á foilsiú ag Foras na Gaeilge, an foras reachtúil atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge. Rinneadh na foclóirí san aip a dhigitiú mar chuid de thionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge (www.focloir.ie/ga)

TEANGLANN 1.0.2 アップデート

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.
***
An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.
続きを読む
TEANGLANN 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Teanglann
Teanglann 1.0.2 APK
2018-09-12 5.25 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 804f48449cd9d43c87eca07d02fc7a4f2ce66bcf

Size: 5.25 MB

What's New:

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.
***
An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.
Teanglann
Teanglann 1.0.1 APK
2018-06-08 5.55 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6ef750de1ec56eb09709ebb9fd0c2199c24801a2

Size: 5.55 MB

What's New:

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.
***
An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.
Teanglann
Teanglann 1.0.0 APK
2018-01-31 5.31 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 4cce66414bb682dc499cbc1800915531068730ab

Size: 5.31 MB

What's New:

Enjoy the fresh release of the new Teanglann app !
追加情報

パケージ名:

com.idmgroup.fng.retro

更新日:

最新バージョン:

1.0.2

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.4+