Teanglann

9.1 12

v1.0.2 by Foras na Gaeilge

Teanglann APK 下載 Teanglann APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 TEANGLANN

TEANGLANN(包名:com.idmgroup.fng.retro)開發者是Foras na Gaeilge,TEANGLANN的最新版本1.0.2更新時間為2018年08月20日。Teanglann的分類是圖書與參考資源。您可以查看Teanglann的開發者下的所有應用並找到Teanglann在安卓上的200個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.4+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
(Leagan Gaeilge thíos)
Download up to 3 Irish language dictionaries plus grammar and sound files for Irish words with Teanglann, the companion app to www.teanglann.ie. Depending on your needs, you can download any or all of the following:-
• English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959);
• Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977, Irish-English);
• An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991, Irish-Irish);
• Grammar Database with 43,000 files for verbs, nouns, adjectives, prepositions, etc;
• Pronunciation Database with 66,000 sound files in the three major dialects of contemporary Irish.
You can customise usage of the above datasets according to your needs – if you need to free up space on your device you can remove datasets, and then re-download them later if you wish.
Functions and Features:
• Only download the database(s) you want or need;
• Search autocomplete to help you find words and phrases quickly;
• A ‘favourites’ feature to help you save your favourite entries;
• A ‘recent searches’ list to help you return to words you viewed recently;
• Double-tap on a word within an entry to look up a new entry.
This is a must-have reference tool for learners and speakers of all abilities.
This app is produced by Foras na Gaeilge, the statutory body responsible for the promotion of the Irish language, and the dictionaries in the app were digitised as part of the New English-Irish Dictionary project (www.focloir.ie).
***
Íoslódáil suas le 3 fhoclóir Gaeilge móide comhaid ghramadaí agus fuaime d’fhocail Ghaeilge, le Teanglann, an aip atá ceangailte le www.teanglann.ie/ga . Ag brath ar do riachtanais, is féidir ceann amháin nó gach ceann díobh seo a leanas a íoslódáil:
• English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959);
• Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977);
• An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991, Gaeilge-Gaeilge);
• An Bunachar Gramadaí, le 43,000 comhad do bhriathra, ainmfhocail, aidiachtaí, réamhfhocail srl;
• An Bunachar Foghraíochta, le 66,000 comhad fuaime i dtrí mhórchanúint na Gaeilge comhaimseartha.
Is féidir leat úsáid na mbunachar thuas a shaincheapadh de réir do riachtanais féin – má bhíonn spás ag teastáil ar do ghléas, is féidir fáil réidh le bunachair áirithe, agus iad a ath-íoslódáil níos déanaí más mian leat.
Feidhmeanna agus Gnéithe:
• Ná híoslódáil ach na bunachair atá ag teastáil uait;
• Uathchríochnú sa chuardach chun cabhrú leat focail agus frásaí a aimsiú go tapa;
• Cuir réiltín leis na hiontrálacha is fearr leat chun iad a shábháil;
• Liosta de na cuardaigh is déanaí a rinne tú;
• Tapáil faoi dhó ar fhocal in iontráil chun é sin a chuardach.
Is uirlis ríthábhachtach é seo do gach foghlaimeoir agus cainteoir ar gach leibhéal.
Tá an aip seo á foilsiú ag Foras na Gaeilge, an foras reachtúil atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge. Rinneadh na foclóirí san aip a dhigitiú mar chuid de thionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge (www.focloir.ie/ga)

TEANGLANN 1.0.2 更新

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.
***
An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.
查看更多
TEANGLANN 資訊
歷史版本 更多
Teanglann
Teanglann 1.0.2 APK
2018-09-12 5.25 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 804f48449cd9d43c87eca07d02fc7a4f2ce66bcf

Size: 5.25 MB

What's New:

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.
***
An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.
Teanglann
Teanglann 1.0.1 APK
2018-06-08 5.55 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6ef750de1ec56eb09709ebb9fd0c2199c24801a2

Size: 5.55 MB

What's New:

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.
***
An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.
Teanglann
Teanglann 1.0.0 APK
2018-01-31 5.31 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 4cce66414bb682dc499cbc1800915531068730ab

Size: 5.31 MB

What's New:

Enjoy the fresh release of the new Teanglann app !
更多資訊

更新日期:

最新版本:

1.0.2

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.4+