Tağutu Red

1.0 17

v2.0 by Hak Yayınları

Tağutu Red アプリダウンロード Tağutu Red アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidirの詳細

Hak Yayınlarıからリリースされた『Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir』のファイルサイズ(APKサイズ):4.55 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではHak Yayınlarıより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir』に似ているアプリや類似アプリは85個を見つける。現在、Tağutu Red appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir』のAndroid要件はAndroid 2.2+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Tağutu Red apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Uygulamamızı beğenen, kendi sayfasında paylaşan veya bunlara yorum yapan kimselerin isimleri Google‘ın / Google Play sisteminden dolayı görünmektedir. Bu kişilerin sayfalarında şirk(Allah-u Teâlâ’ya ait hak, sıfat ve yetkileri Allah’tan başkalarına veya Allah’la birlikte bir başkalarına vermektir) küfür (gerek inatla, gerek cehaletle, gerekse inat edenleri taklit sebebiyle Allah’ın tevhidini inkâr etmek ve rasûlünü yalanlamaktır) ve haram içerikli paylaşımlar varsa reddediyor, böyle bir içeriğe bizim yapmış olduğumuz paylaşımlar üzerinden ulaşılması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!
MUTLAKA OKUYUNUZ !!!
İbadetlerin sadece Allah (c.c)’ya yapılması ve tagutların her çeşidiyle reddedilmesi bütün nebi ve rasullerin en büyük gayesidir. Bu konu üzerinde sürekli olarak durmalarının sebebi işte budur. Hiçbir şey onları bu gayelerinden alıkoyamadı. Bu meselede hiç bir kimseye zerre kadar taviz vermediler, onlarla uzlaşma yoluna gitmediler, orta yola yanaşmadılar ve onları sürekli olarak şu iki konuda uyardılar:
Birincisi; ibadetlerin tamamıyla sadece Allah (c.c)’ya yapılması, ki bu iman ve İslam’ın ta kendisidir.
İkincisi; herhangi bir ibadetin taguta yapılması, ki bu küfür ve şirktir, İslam dinini terkederek tagutun dinine girmektir.
İşte ortada birleşmeyen, birbirine zıt iki yol! İşte kılıçları kınlarından çekmenin, seriyyeler hazırlamanın, ordular göndermenin, savaş ve barışın, dostluk ve düşmanlığın, en değerli ve en pahalı şeyleri feda etmenin ve uğruna canlar vermenin gayesi!
Bu mesele netleşmeden tevhid akidesi, İslam ve iman inancı da netleşemez. Bu meselenin açık ve net bir şekilde öncelikle çözümlenmesi gerekir. Acaba ibadete layık olan, ibadetlerin sadece kendisine yapılmasını hakeden kimdir? Tagutlar mı yoksa kahhar olan ve herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Allah (c.c) mı? Evet, işte bu mesele net bir şekilde çözümlenmelidir.
İşte bu kitab, günümüzdeki başlıca tagutları, taguta imanın ve tagutu reddin nasıl olduğunu, tagutu reddedenlerin ve reddetmeyenlerin akibetini bununla beraber din, ibadet, ilah kavamlarını delilleriyle ortaya koyuyor.
Ey Allah’ın kulu! Tagutun her çeşidinden kendini sakındırabilmen ve böylece Allah (c.c)’ya gereği gibi kul olabilmen için bu kitabı mutlaka oku!
続きを読む
Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Tağutu Red
Tağutu Red 2.0 APK
2015-10-04 4.55 MB

Requires Android: Android 2.2+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 8d17d9e979ed0a34107a90c2a00be38dde9cd682

Size: 4.55 MB

追加情報

パケージ名:

com.hy

更新日:

最新バージョン:

2.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 2.2+