Namaz vaxtı

Namaz vaxtı

Azərbaycanınşəhərvərayonlarıüçünnamazvəorucvaxtlarınıgöstərir。

ダウンロード

バージョン履歴

Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.48 APK
2023年05月06日 9.29 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: df5622c002a2679f8188194fff8de0f3fe876eff

Size: 9.29 MB

What's New:

2.48:
Cəlilabad, Lənkəran və Masallı üçün vaxtlar yeni QMİ təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.47:
Qiblə kompası indi şəbəkə olmadan da işləyəcək
2.46:
2023 üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.45:
Android 13-də MP3 seçmək problemi həll olundu
2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.47 APK
2023年02月06日 9.28 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 81bfa092ace25112e36ee91e4b2f4c68f562c4fd

Size: 9.28 MB

What's New:

2.47:
Qiblə kompası indi şəbəkə olmadan da işləyəcək
2.46:
2023 üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.45:
Android 13-də MP3 seçmək problemi həll olundu
2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.46 APK
2023年01月07日 9.26 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 4.4+
160-640dpi
Android 4.4+
160-640dpi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.45 APK
2023年01月02日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: cd00acf7189f340f7afa57defd6f6b1145bc7f68

Size: 9.26 MB

What's New:

2.45:
Android 13-də MP3 seçmək problemi həll olundu
2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.43:
Seçimlərdə eksperimental (təcrübi) "Yeni azan bildirişi" seçimi əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.44 APK
2022年12月26日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 7e06c5113216614df920baf3a5c3437dc6510c1a

Size: 9.26 MB

What's New:

2.44:
Tünd rejim (Gecə rejimi) dəstəyi əlavə olundu
2.43:
Seçimlərdə eksperimental (təcrübi) "Yeni azan bildirişi" seçimi əlavə edildi
2.41.25:
2022-ci il üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.42.2 APK
2022年10月22日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: f4ede9faf07ace5f9cf569a7d05cdb6fd0539fbd

Size: 9.26 MB

What's New:

2.42, 2.42.1, 2.42.2:
Yeni versiya Androidlər üçün azan oxunmasında dəyişiklik edildi
2.41.25:
2022-ci il üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.42.1 APK
2022年10月09日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ed711ddc52b5af5c11916a1f781ae262c3cb291c

Size: 9.26 MB

What's New:

2.42, 2.42.1:
Yeni versiya Androidlər üçün azan oxunmasında dəyişiklik edildi
2.41.25:
2022-ci il üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.42 APK
2022年10月06日 9.26 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 539215aac36f75df2e796ad86a4c4119851456ae

Size: 9.26 MB

What's New:

2.42:
Android 9 və yenilər üçün azan oxuma dəyişdirilib yaxşılaşdırıldı
2.41.25:
2022-ci il üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.25 APK
2022年01月02日 8.01 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dcc970a15c91dda6140cd0e3c06d2c8308ec1a7c

Size: 8.01 MB

What's New:

2.41.25:
2022-ci il üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.23, 2.41.24:
Texniki düzəlişlər edildi (library upgrades)
2.41.22:
Android 10 və 11-də azan səsi üçün mp3 seçmək problemi həll edildi
Cari və növbəti aylar üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.24 APK
2021年11月07日 8.01 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: b94e1f4c6f8e0c122d2afd140ac3eb07f4265f7f

Size: 8.01 MB

What's New:

2.41.23, 2.41.24:
Texniki düzəlişlər edildi (library upgrades)
2.41.22:
Android 10 və 11-də azan səsi üçün mp3 seçmək problemi həll edildi
Cari və növbəti aylar üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.23 APK
2021年10月24日 10.93 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 05daae25d4446b230c0b855db5e5ee808146dcdd

Size: 10.93 MB

What's New:

2.41.23:
Texniki düzəlişlər edildi (library upgrades)
2.41.22:
Android 10 və 11-də azan səsi üçün mp3 seçmək problemi həll edildi
Cari və növbəti aylar üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.22 APK
2021年06月05日 10.43 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 85e2a010f5dd9643cef3b7a2ea6b23bd853eef79

Size: 10.43 MB

What's New:

2.41.22:
Android 10 və 11-də azan səsi üçün mp3 seçmək problemi həll edildi
Cari və növbəti aylar üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.21 APK
2021年04月15日 10.64 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 29245121bccf61138449d7d3cdcc9ee7be6ab340

Size: 10.64 MB

What's New:

2.41.21:
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 2021 Ramazan təqviminə əsasən oruc tutanların rahatlığı üçün İmsak ehtiyat vaxtı 5 dəqiqə azaldıldı
2.41.20:
Ramazan 2021 üçün hicri tarixlər əlavə olundu
2.41.17, 2.41.18, 2.41.19:
Cari ay üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.20 APK
2021年04月07日 10.64 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 96382f9d4859c6e2749213ca1aff34d54af4950d

Size: 10.64 MB

What's New:

2.41.20:
Ramazan 2021 üçün hicri tarixlər əlavə olundu (Seçimlərdə "İmsak vaxtını göstərsin" seçsəz Ramazan ayı boyunca gündəlik duaları da göstərəcək)
2.41.17, 2.41.18, 2.41.19:
Cari ay üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan rayonlar üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.19 APK
2021年02月25日 10.64 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6155697eca9f15f3a6cc8057554dc2bf0b36de7a

Size: 10.64 MB

What's New:

2.41.17, 2.41.18, 2.41.19:
Cari ay üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan Kəlbəcər, Laçın üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.14:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd (Hadrut qəsəbəsi), Zəngilan üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
2.41:
Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.18 APK
2021年01月27日 8.15 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 92120fb2c697d787966377fddbb780a18182d6fe

Size: 8.15 MB

What's New:

2.41.17, 2,41.18:
Cari ay üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan Kəlbəcər, Laçın üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.14:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd (Hadrut qəsəbəsi), Zəngilan üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeys kiçik ekranlara uyğunlaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı gündəlik dualar əlavə edildi
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41:
Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.17 APK
2021年01月17日 8.14 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: c547dc5e9c6865b2c33faf4344299fa8882ab983

Size: 8.14 MB

What's New:

2.41.17:
Cari ay üçün hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan Kəlbəcər, Laçın üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.14:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd (Hadrut qəsəbəsi), Zəngilan üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
İnterfeysi kiçik ekranlar üçün yaxşılaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı üçün gündəlik dualar əlavə edildi
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41:
Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.16 APK
2020年12月01日 8.17 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 1d2c12439a863e674d79b37520ca5875833c08c8

Size: 8.17 MB

What's New:

2.41.15, 2.41.16:
İşğaldan azad olunan Kəlbəcər, Laçın üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.14:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd (Hadrut qəsəbəsi), Zəngilan üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
Proqramın interfeysi kiçik ekranlar üçün yaxşılaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı üçün gündəlik dualar əlavə edildi
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41.10:
Hicri tarixlər əlavə edildi
2.41:
Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.15 APK
2020年11月25日 8.16 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: fff0c8ae7190429ccf3c345ee13b57ec327109e6

Size: 8.16 MB

What's New:

2.41.15:
İşğaldan azad olunan Kəlbəcər üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.14:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd (Hadrut qəsəbəsi), Zəngilan üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
Proqramın interfeysi kiçik ekranlar üçün yaxşılaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı üçün gündəlik dualar əlavə edildi
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41.10:
Hicri tarixlər əlavə edildi
2.41:
Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.14 APK
2020年11月12日 7.94 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: d960ea3bed1d517163481bcb800bea7c43c838ea

Size: 7.94 MB

What's New:

2.41.14:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd (Hadrut qəsəbəsi), Zəngilan üçün namaz vaxtları əlavə edildi
2.41.13:
Proqramın interfeysi kiçik ekranlarda iri şrift halı üçün yaxşılaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı üçün gündəlik dualar əlavə edildi
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41.10:
Hicri tarixlər əlavə edildi
2.41:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.13 APK
2020年05月01日 7.69 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: f325348c17d3b6b387450a6f10db4a64d9fcbd76

Size: 7.69 MB

What's New:

2.41.13:
Proqramın interfeysi kiçik ekranlarda iri şrift halı üçün yaxşılaşdırıldı
2.41.12:
Ramazan ayı üçün gündəlik dualar əlavə edildi (Seçimlərdə "İmsak vaxtını göstərsin" seçmək lazımdır)
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41.10:
Hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.9:
Android 8 və 9-da bildirişin görünməməsi düzəldildi
2.41.7:
Android 6+ üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.12 APK
2020年04月28日 7.69 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 5902db212d5a55b144fd08af0b2978a2184e4765

Size: 7.69 MB

What's New:

2.41.12:
Ramazan ayı üçün gündəlik dualar əlavə edildi (Seçimlərdə "İmsak vaxtını göstərsin" seçmək lazımdır)
2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41.10:
Hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.9:
Android 8 və 9-da bildirişin görünməməsi düzəldildi
2.41.7:
Android 6+ üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41.6:
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.11 APK
2020年04月24日 7.68 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 4e6c0cd4432d17bf5496f4527af8a92df8d5fb47

Size: 7.68 MB

What's New:

2.41.11:
İmsak vaxtları 2020 Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
2.41.10:
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41.9:
Android 8 və 9-da bildirişin görünməməsi düzəldildi
2.41.7:
Android 6+ üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41.6:
İmsak vaxtları yeni Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.10 APK
2020年01月28日 7.68 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 435e65c38d44d6bb8b19c29c02dfdb43e6fcf94a

Size: 7.68 MB

What's New:

2.41.10 versiyasında:
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41.9 versiyasında:
Android 8 və 9-da bildirişin görünməməsi düzəldildi
2.41.7 versiyasında:
Android 6+ üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41.6 versiyasında:
İmsak vaxtları yeni Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.9 APK
2019年05月08日 7.68 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 45006454e14b652e880e72d85f306d2812b5f91d

Size: 7.68 MB

What's New:

2.41.9 versiyasında:
Android 8 və 9-da bildirişin görünməməsi düzəldildi
2.41.8 versiyasında:
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41.7 versiyasında:
Android 6+ üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41.6 versiyasında:
İmsak vaxtları yeni Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.8 APK
2019年01月07日 7.48 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 294bae741102c6b78241000d94d012295910aec3

Size: 7.48 MB

What's New:

2.41.8 versiyasında:
Android 8 və daha yeni versiyalarda azan vaxtı bildirişin görünməməsi düzəldildi
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41.7 versiyasında:
Android 6+ üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41.6 versiyasında:
İmsak vaxtları yeni Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.7 APK
2018年08月05日 7.07 MB

Requires Android: Android 4.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 6e7fc9f2208cb8f409b634a8a8f4d770f0c75c13

Size: 7.07 MB

What's New:

2.41.7 versiyasında:
Android 6 və daha yeni versiyalar üçün azan oxuma yaxşılaşdırıldı
2.41.6 versiyasında:
İmsak vaxtları yeni Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41.5 versiyasında:
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.6 APK
2018年05月15日 6.92 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 5cd44a6b52ae84c19eeb28f1d502d331543c553c

Size: 6.92 MB

What's New:

2.41.6 versiyasında:
İmsak vaxtları yeni Ramazan təqviminə uyğunlaşdırıldı
Telefonda böyük şriftlər seçimi halı üçün proqramın interfeysi yaxşılaşdırıldı
2.41.5 versiyasında:
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41.1 versiyasında:
Android 2.3 telefonlarında Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək problemi həll edildi və bəzi digər düzəlişlər edildi
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.5 APK
2018年01月27日 7 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 09330cafd7e410302bf131a7225e7e338c540388

Size: 7 MB

What's New:

2.41.5 versiyasında:
Hicri tarixlər əlavə edildi (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
2.41.1 versiyasında:
Android 2.3 telefonlarında Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək problemi həll edildi və bəzi digər düzəlişlər edildi
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
2.40 versiyasında:
Hicri tarixə il əlavə olundu (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı 2.41.4 APK
2017年10月15日 6.97 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 0db9437bf9be013bd40ff655474c5fed8bc4a82a

Size: 6.97 MB

What's New:

2.41.4 versiyasında:
Hicri tarixlə bağlı əlavələr edildi
2.41.3 versiyasında:
Məhərrəm ayı ilə bağlı hicri tarixlər əlavə edildi
2.41.1 versiyasında:
Android 2.3 telefonlarında Azan səsi üçün MP3 faylı seçmək problemi həll edildi və bəzi digər düzəlişlər edildi
2.41 versiyasında:
Seçimlərdə Azan səsi üçün telefondan MP3 faylı seçmək imkanı əlavə edildi
2.40 versiyasında:
Hicri tarixə il əlavə olundu (Seçimlərdə "Hicri tarixi göstərsin" seçiləndə göstərir)