KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

7.1 2

v1.8 by GİZCENT

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME アプリダウンロード KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENMEの詳細

GİZCENTからリリースされた『KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME』のファイルサイズ(APKサイズ):789.85 KB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではGİZCENTより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。現在、KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME』のAndroid要件はAndroid 2.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
BU UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMİNİN ALT KONULARINDAN OLAN ÖĞRENME KURAMLARINI BULABİLİRSİNİZ.
YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI ) KURAM
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
GESTALT KURAMI
GESTALT’IN TEMEL KAVRAMLARI
SOSYAL ÖĞRENME KURAMI
SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI
Davranış çılara göre davranış öğrenilir. Önemli olan davranışın gözlenebilir ve ölçülebilir olmasıdır.
Bilişsel cilere göre, bilgideki değişme davranışa yansır ve davranışı yönlendirir.
Davranışçı kuramın iki öğesi vardır. Birincisi " uyarıcı ", ikincisi ise " tepki "dir.
Uyarıcı; organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylarken, tepki ise uyarıcının organizmada meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik değişmedir.
Davranışçı kuramlar bireyin ne düşündüğüyle değil ne yaptığıyla ilgilenirler.
Davranışçılara göre, pekiştireç davranışı kuvvetlendirir, dıştan verilen pekiştireç önemlidir.
Bilişselcilere göre, pekiştireç; başarılı olma, belirsizlikten kurtulma, keşfetme gibi içsel özelliklerdir.
Davranışçılara göre, öğrenci öğrenme sürecinde pasiftir. Birey yeni bir problem durumuyla karşılaştığında deneme yanılma yoluyla çözüm üretir.
Bilişselcilere göre, öğrenci dikkatini kullanarak, uyarıcıları seçerek ve anlamlı hale getirerek kavrama yoluyla öğrenmede aktiftir.
Davranışçı öğrenme akımının en çok bilinen kuramı Pavlov’un klasik (tepkisel) koşullanmasıdır.
Klasik koşullanmada organizmanın doğal bir uyarana gösterdiği doğal tepkiyi onun yerine geçen yapay bir uyarana da göstermesi söz konusudur.
Öğrenmeyi koşullanmış tepki olarak ele alan diğer kuramcı da Guthrie’dir. Guthrie öğrenmedeki tüm zihinsel öğeleri reddederek öğrenmeyi uyaran tepki ilişkisi olarak açıklar. Bir uyarana eşlik eden tepki, söz konusu uyaran her görüldüğünde ya da benzer durumda tekrar ortaya çıkar (Bitişiklik).
Thorndike ise öğrenmeyi ğroblem çözme olarak ele alır. Bireyin problemle karşılaştığında yaptığı çeşitli deneme-yanılma davranışlarıyla çözüm ürettiğini açıklamıştır (Bağ kuramı).
Skinner ise organizmanın davranışlarını uayrıcılara karşı gösterilen otomatik bir tepki olmadığını, bilinçli yapılan hareketler olduğunu ifade etmiştir. Bireylerin karmaşım uyarıcı durumlarla karşılaştığında gösterdikleri davranışlara edim (operant) adını vermiş ve bu edimlerin onları izleyen sonuçlardan etkilendiğini ileri sürmüştür (edimsel koşullanma).
J. Locke’ye göre insan zihni doğumda boş bir levha gibidir. Ne kadar işlenirse o kadar iz kalır. Öğrenmede çevre önemli ve belirleyicidir.
Davranışçılar, laboratuvar ortamında çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklamışlardır. İnsan öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi benzerlik göstermektedir. Basit davranışların nasıl oluştuğu üzerinde durmuşlarıdır.
Bilişselciler, bireyin doğal çevre içinde, değişik ortamlarda nasıl öğrendiğini ele almışlardır. Kavram ve ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel yönü ağırlık taşıyan karmaşık davranışların öğrenilmesinde kullanılır.
Davranışçılara göre, bilgi nesneldir ve öğrenenden bağımsızdır. Uyarıcıya yöneltilen tepkilerle edinilir.
Bilişselcilere göre bilgi nesneldir, öğrenenin ön bilgilerine ve zihinsel süreçlerine bağlı olarak edinilir.
Yapısalcılara göre, bilgi özneldir ve öğrenenin somut yaşantıları ile oluşturulur
........................
DAHA FAZLASI UYGULAMANIN YANINDADIR...
KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.
続きを読む
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME 特徴
バージョン履歴 もっと見る
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME 1.8 APK
2016年02月11日 789.85 KB

Requires Android: Android 2.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 4b3d4dd0f0c60038ec4d5468a0d6b2fd319ff712

Size: 789.85 KB

What's New:

追加情報

パケージ名:

com.tc.ogrenme

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

最新バージョン:

1.8

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 2.1+