KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

7.1 2

v1.8 von GİZCENT

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME APK Herunterladen KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME APK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME (Paketname: com.tc.ogrenme) wird von GİZCENT entwickelt und die neueste Version von KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME 1.8 wurde am 29. Juli 2014 aktualisiert. KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME liegt in der Kategorie von Lernen. Sie können alle Apps von dem Entwickler der KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME durchsuchen. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 2.1+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
BU UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMİNİN ALT KONULARINDAN OLAN ÖĞRENME KURAMLARINI BULABİLİRSİNİZ.

YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI ) KURAM

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

GESTALT KURAMI

GESTALT’IN TEMEL KAVRAMLARI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI

Davranış çılara göre davranış öğrenilir. Önemli olan davranışın gözlenebilir ve ölçülebilir olmasıdır.
Bilişsel cilere göre, bilgideki değişme davranışa yansır ve davranışı yönlendirir.
Davranışçı kuramın iki öğesi vardır. Birincisi " uyarıcı ", ikincisi ise " tepki "dir.
Uyarıcı; organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylarken, tepki ise uyarıcının organizmada meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik değişmedir.
Davranışçı kuramlar bireyin ne düşündüğüyle değil ne yaptığıyla ilgilenirler.
Davranışçılara göre, pekiştireç davranışı kuvvetlendirir, dıştan verilen pekiştireç önemlidir.
Bilişselcilere göre, pekiştireç; başarılı olma, belirsizlikten kurtulma, keşfetme gibi içsel özelliklerdir.
Davranışçılara göre, öğrenci öğrenme sürecinde pasiftir. Birey yeni bir problem durumuyla karşılaştığında deneme yanılma yoluyla çözüm üretir.
Bilişselcilere göre, öğrenci dikkatini kullanarak, uyarıcıları seçerek ve anlamlı hale getirerek kavrama yoluyla öğrenmede aktiftir.
Davranışçı öğrenme akımının en çok bilinen kuramı Pavlov’un klasik (tepkisel) koşullanmasıdır.
Klasik koşullanmada organizmanın doğal bir uyarana gösterdiği doğal tepkiyi onun yerine geçen yapay bir uyarana da göstermesi söz konusudur.
Öğrenmeyi koşullanmış tepki olarak ele alan diğer kuramcı da Guthrie’dir. Guthrie öğrenmedeki tüm zihinsel öğeleri reddederek öğrenmeyi uyaran tepki ilişkisi olarak açıklar. Bir uyarana eşlik eden tepki, söz konusu uyaran her görüldüğünde ya da benzer durumda tekrar ortaya çıkar (Bitişiklik).
Thorndike ise öğrenmeyi ğroblem çözme olarak ele alır. Bireyin problemle karşılaştığında yaptığı çeşitli deneme-yanılma davranışlarıyla çözüm ürettiğini açıklamıştır (Bağ kuramı).
Skinner ise organizmanın davranışlarını uayrıcılara karşı gösterilen otomatik bir tepki olmadığını, bilinçli yapılan hareketler olduğunu ifade etmiştir. Bireylerin karmaşım uyarıcı durumlarla karşılaştığında gösterdikleri davranışlara edim (operant) adını vermiş ve bu edimlerin onları izleyen sonuçlardan etkilendiğini ileri sürmüştür (edimsel koşullanma).
J. Locke’ye göre insan zihni doğumda boş bir levha gibidir. Ne kadar işlenirse o kadar iz kalır. Öğrenmede çevre önemli ve belirleyicidir.
Davranışçılar, laboratuvar ortamında çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklamışlardır. İnsan öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi benzerlik göstermektedir. Basit davranışların nasıl oluştuğu üzerinde durmuşlarıdır.
Bilişselciler, bireyin doğal çevre içinde, değişik ortamlarda nasıl öğrendiğini ele almışlardır. Kavram ve ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel yönü ağırlık taşıyan karmaşık davranışların öğrenilmesinde kullanılır.
Davranışçılara göre, bilgi nesneldir ve öğrenenden bağımsızdır. Uyarıcıya yöneltilen tepkilerle edinilir.
Bilişselcilere göre bilgi nesneldir, öğrenenin ön bilgilerine ve zihinsel süreçlerine bağlı olarak edinilir.
Yapısalcılara göre, bilgi özneldir ve öğrenenin somut yaşantıları ile oluşturulur
........................
DAHA FAZLASI UYGULAMANIN YANINDADIR...
KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

Mehr lesen
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME 1.8 APK
11. Februar 2016 789.85 KB

Requires Android: Android 2.1+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 4b3d4dd0f0c60038ec4d5468a0d6b2fd319ff712

Size: 789.85 KB

What's New:

Mehr Information

Paketnamen:

com.tc.ogrenme

Verfügbar bei:

Lernen Apps

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

1.8

Anforderungen:

Android 2.1+