Dünyagörüşü

9.7 172

v8.0 by Yunis Halilov

Dünyagörüşü Dünyagörüşü
Google Playで手に入れよう

Dünyagörüşüの詳細

Yunis Halilovからリリースされた『Dünyagörüşü』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『Dünyagörüşü』のファイルサイズ(APKサイズ):12.68 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではYunis Halilovより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Dünyagörüşü』に似ているアプリや類似アプリは42個を見つける。現在、本作のダウンロードも基本プレイも無料だ。『Dünyagörüşü』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Dünyagörüşü apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。このアプリケーションは、見通しを改善したい人にとって有益です。
“Dünyagörüşü” mobil tətbiqi əsasən hüquqşünas Xəlilov Yunis Fərman oğlunun “Dünyagörüşü ilə bağlı 1111 sual – 1111 cavab” adlı kitabının (Naxçıvan, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2019, 168 s) materialları, habelə internet resursları əsasında hazırlanmışdır.
Bu mobil tətbiqdə dünya və Azərbaycan Respublikasında baş verən önəmli ictimai-siyasi, hüquqi və sosial-iqtisadi hadisələrə aid, dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası, kinosu, Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyaları haqqında, eləcə də kimya, biologiya, anatomiya, fizika, riyaziyyat və digər elmlərə dair, habelə komputer texnologiyası, ayrı-ayrı dinlərin tarixi, müxtəlif oyunlarla əlaqədar, həmçinin gündəlik məişət və adət-ənənələrlə bağlı 2500-dək suallara cavablar verilmişdir.
Bundan başqa, “Dünyagörüşünə dair testlər və cavabları” adlı üç hissədən ibarət olan bölmədə toplam 300 test və cavabları verilmişdir ki, bu bölmənin məqsədi dünyagörüşünə dair biliklərinizi daha da möhkəmləndirməkdir.
Sonda şahmat oyununa aid 150 test və cavabı verilmişdir
Bu mobil tətbiqdən dövlət qulluğuna hazırlaşanlar, müxtəlif intellektual oyunlara qatılmaq, eləcə də ümumi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək arzusunda olan hər kəs faydalana bilər.

Dünyagörüşü 8.0 アップデート

• İstifadəçi interfeysi təkmilləşdirildi.
• “Qarışıq sual-cavab” bölməsi yeniləndi.
• “Tibb elmi, kimya” bölməsi yeniləndi.
• “Lazımsız məlumatlar” bölməsi yeniləndi.
• “Əyləncəli suallar” bölməsi yeniləndi.
• “Tövsiyə etdiyim 222 kitab” bölməsi yeniləndi.
• Sualların sayı artırıldı.
続きを読む
Dünyagörüşü 特徴
追加情報

パケージ名:

ismayilshirzadov.dunyagorusu

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

2020-09-28

最新バージョン:

8.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+